]]>

Kursus

Erhvervslejeloven II - de ufravigelige regler

Få dybere viden om de områder, som parterne ikke eller kun delvist kan regulere i lejeaftalen.

Hvem henvender kurset sig til?

Erhvervslejeforhold og erhvervslejeloven er en vigtig del af dit arbejde, og du har allerede et vist kendskab til erhvervslejeretten.

Du er fx medarbejder i et ejendomsselskab, en kommune eller et realkreditinstitut. Du kan også være advokat, erhvervsmægler eller administrator.

På kurset får du:

  • indsigt i væsentlige dele af de regler, der regulerer forholdet mellem udlejer og erhvervslejer i fx erhvervslejeloven
  • dybere viden om de erhvervslejeretlige områder, som parterne ikke eller kun i begrænset omfang kan regulere i lejeaftalen.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset ’Erhvervslejeloven II – de ufravigelige regler’ er du med til at identificere problemstillinger inden for erhvervslejeretten, der ofte volder besvær i praksis, og du får redskaber til at håndtere dem.

Hvis du har brug for at vide mere om de områder, som parterne helt eller delvist kan regulere gennem lejeaftalen, kan du med fordel tage kurset  'Erhvervslejeloven I - kontrakten' . De to kurser supplerer hinanden, og du kan med fordel tage dem samlet.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Godkendt af Danske BOLIGadvokater.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle