]]>

Arrangement

Er retssystemet tilstrækkeligt, når psykisk sygdom spiller en rolle?

Hvad handler arrangementet om?

Kriminalitet og psykisk sygdom er en dårlig cocktail for de, der lever med det og for deres nærmeste. Det er også en udfordring for de institutioner i samfundet, der skal fungere side om side og løse de opgaver, de hver især har fået.

Kriminalistforeningen i Aarhus har inviteret tre eksperter med erfaring fra hvert sit perspektiv til at holde oplæg og deltage i dialog under overskriften: Er retssystemet tilstrækkeligt, når psykisk sygdom spiller en rolle?

Efter de tre oplæg á ca. 20 minutters varighed serveres der en sandwich og en vand, hvorefter der er tid til spørgsmål og debat.

Oplæg ved

  • Knud Kristensen, landsformand, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed: Straffesager mod psykisk afvigende kriminelle – fra borgerens perspektiv
  • Gitte Rind Giversen, anklager, Østjyllands Politi:  Straffesager mod psykisk afvigende kriminelle – fra anklagemyndighedens perspektiv
  • Kirsten Nitschke, overlæge, speciallæge i psykiatri, Retspsykiatrisk afdeling, Risskov: Straffesager mod psykisk afvigende kriminelle – fra psykiatriens perspektiv

Medlemmer af Dansk Kriminalistforening er velkomne.

Tilmelding er obligatorisk.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle