Arrangement

Er retsstaten under pres?

Hvad sker der med retsstaten, når et statsborgerskab kan fjernes administrativt, når høringsfrister forringes, og når folketinget vedtager minimumsstraffe? Hvordan sikrer vi som samfund, at vi holder vores politikere væk fra detailstyring?

Eventpuljen

Hvad handler arrangementet om?

Der blev for nylig vedtaget en lov, der gav integrationsministeren beføjelse til at fratage personer med dansk statsborgerskab sit statsborgerskab. Denne administrative afgørelse kan indbringes for domstolene inden for 4 uger. Men de 4 uger gælder fra datoen for frakendelsen og ikke fra, at de berørte er blevet gjort bekendt med fratagelsen.

Samtidig har der været en tendens til, at tidsfristen for høringsvar fra fagfolk og interesseorganisationer er blevet kortere og i nogle tilfælde meget kort.

Dette har været observeret tidligere. Under de første år af Fogh Rasmussens regering henvendte Præsidenten for Højesteret sig til Folketingets formand Ivar Hansen og bad om, at der blev mere tid til at kommentere lovene og ikke mindst skrive de noter eller anmærkninger, så de blev fyldestgørende.

Der har været tilfælde, hvor dommerne kom i tvivl om, hvilken paragraf de skulle dømme efter på grund af mangelfulde anmærkninger til lovforslaget.

Grundprincipper i retssamfundet er derfor under pres.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle