Arrangement

Er retsstaten under pres?

Hvad sker der med retsstaten, når et statsborgerskab kan fjernes administrativt, når høringsfrister forringes, og når folketinget vedtager minimumsstraffe? Hvordan sikrer vi som samfund, at vi holder vores politikere væk fra detailstyring?

Dato og sted

05. marts 2020
København K

Varighed


17:00-20:00

Pris

Gratis
Medlemmer

Eventpuljen

Hvad handler arrangementet om?

Der blev for nylig vedtaget en lov, der gav integrationsministeren beføjelse til at fratage personer med dansk statsborgerskab sit statsborgerskab. Denne administrative afgørelse kan indbringes for domstolene inden for 4 uger. Men de 4 uger gælder fra datoen for frakendelsen og ikke fra, at de berørte er blevet gjort bekendt med fratagelsen.

Samtidig har der været en tendens til, at tidsfristen for høringsvar fra fagfolk og interesseorganisationer er blevet kortere og i nogle tilfælde meget kort.

Dette har været observeret tidligere. Under de første år af Fogh Rasmussens regering henvendte Præsidenten for Højesteret sig til Folketingets formand Ivar Hansen og bad om, at der blev mere tid til at kommentere lovene og ikke mindst skrive de noter eller anmærkninger, så de blev fyldestgørende.

Der har været tilfælde, hvor dommerne kom i tvivl om, hvilken paragraf de skulle dømme efter på grund af mangelfulde anmærkninger til lovforslaget.

Grundprincipper i retssamfundet er derfor under pres.

Program

 • Kl. 17.00

  Velkommen ved Lars Mønsted
 • Kl. 17.05

  Moderator introducerer deltagerne i debatten
 • Kl. 17.15

  Retsstatens grundlæggende principper, hvad er vi på vej væk fra? Ved Eva Smith
 • Kl. 17.40

  Domstolenes retsbeskyttende princip - hvad har ændret sig? Ved Mikael Sjöberg
 • Kl. 18.05

  Uskyldsformodningen under angreb? Ved Bjørn Elmquist
 • Kl. 18.30

  Debat
 • Kl. 19.15

  Afslutning og lidt at spise
 • Michael Sjøberg

  Michael Sjøberg
  Administrerende direktør ved Human Advisor

  Michael Sjøberg har siden 1999 beskæftiget sig professionelt med krisehåndtering og komplekse efterretningsoperationer. 

  Han er tidligere efterretningsofficer, kaptajn af reserven og kandidat i statskundskab med speciale i kompleks risikostyring og strategisk håndtering af højt profilerede gidseltagninger. 

  Han har været med til at grundlægge og implementere Forsvarets gidselhåndteringskoncept, hvor han blandt andet har undervist instruktører og efterretningsfolk i kropssprogsanalyse og kildekontakt. Han er uddannet Critical Incident Stress Debriefer af ICISF i Maryland, USA og gidselforhandler af New Scotland Yard.

  Michael Sjøberg har uddannet et stort antal mennesker i håndtering af gidselsituationer og har fungeret som rådgiver for en lang række danske og internationale advokatkontorer.
  Eva Smith

  Eva Smith
  Professor Emerita

  Eva Smith var den første kvindelige danske professor i Retsvidenskab ved Københavns Universitet. Hun har især beskæftiget sig med procesret og fuldbyrdelsesret, men menneskerettigheder og kriminalpræventivt arbejde har også været en del af hendes områder. Eva Smith er af justitsministeren udpeget som repræsentant i Retsplejerådet og i Strafferetsplejeudvalget.

  Bjørn Elmquist

  Bjørn Elmquist
  Forsvarsadvokat, formand Retspolitisk Forening

  Bjørn Elmquist er advokat og formand for Retspolitisk forening. Han er tidligere medlem af folketinget og journalist. I sin karriere som advokat er Bjørn Elmquist kendt som forsvarer i nogle af de sager, der har påkaldt sig stor bevågenhed, blandt andet har han været forsvarer for en fremmedkriger, hvor sagen er gået hele vejen til højesteret og derefter påklaget til Menneskerettighedsdomstolen.

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Medlemmer
   Gratis
  • Sted
  • Bethesda, Festsalen, Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København, Denmark
  • Arrangementets referencenr.
  • 33006
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   3. marts 2020 kl. 23:59
  • Yderligere info, kontakt
  • Christine Aalborg Carstensen

   Christine Aalborg Carstensen
   Arrangementskoordinator
   chc@djoef.dk
   36919138

  Har du et eventforslag?

  Læs mere om Eventpuljen og gør dine idéer til virkelighed!

  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

  Se alle