]]>

Arrangement

Er budgetloven en samfundsøkonomisk spændetrøje?

Der er behov for store offentlige investeringer i disse år, men spænder vi ben for os selv med budgetlovens krav til maximal gældsætning? Det bliver vi klogere på, når to økonomiprofessorer debatterer.

Online

Hvad handler webinaret om?

Budgetloven, der blandt andet stiller krav om strukturel balance på den offentlige sektors budget år for år, skulle have været revideret i denne folketingssamling.

Revisionen er udskudt til næste samling, hvilket giver tid til ekstra debat og erfaringsindsamling.

Budgetloven blev vedtaget af det danske Folketing i 2012 som konsekvens af et initiativ fra EU-kommissionen, der førte til indgåelse af den mellemstatslige aftale, Finanspagten, som Storbritannien og Tjekkiet dog holdt sig udenfor. Aftalen forpligtede landene til at vedtage en national lovgivning, der sikrede, at det strukturelle underskud på den offentlige sektors budget ikke oversteg 0,5% af BNP (op til 1% for lande med lav statsgæld).

Der var allerede ved vedtagelsen, mens efterdønninger efter finanskrisen stadig plagede de europæiske økonomier, debat om hensigtsmæssigheden af denne begrænsning på den finanspolitiske handlefrihed. Ikke mindst spørgsmålet om, hvorvidt balancekravet skulle omfatte både drifts- og anlægsbudgettet blev diskuteret.

Hensigtsmæssigheden af disse budgetkrav har fået fornyet aktualitet i lyset af dels corona-krisen og dels behovet for offentlige investeringer i forbindelse med den ’grønne omstilling’.

På denne baggrund kan der være god grund til en grundig debat af budgetloven, herunder de modelmæssige beregninger, der lægges til grund for tilrettelæggelsen af finanspolitikken efter coronakrisen.

Til at belyse baggrunden, indvundne erfaringer og fremtidsperspektiver har vi inviteret to oplægsholdere til at besvare spørgsmålet, om budgetloven har vist sig at være en samfundsøkonomisk spændetrøje?

Du kan forberede dig på debatten ved at læse disse indlæg i henholdsvis Altinget og Politiken.

Praktisk information

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Værter

Djøf Debatforum for Politisk Økonomi, DPØ


Se alle