]]>

Arrangement

Energibyen Skive - bæredygtighed på Jysk

Få en introduktion til Skive Kommune - en af Danmarks mest ambitiøse kommuner, når det gælder grøn omstilling ved landbruget.

Hvad handler arrangementet om?

Skive Kommune er en af Danmarks mest ambitiøse kommuner, når det gælder grøn omstilling. I særdeleshed på vedvarende energi, hvor kommunen i 2029 har en ambition om at blive selvforsynende med 100% vedvarende energi. Vi mødes på Bentas Cafeteria, hvor vi om formiddagen får besøg af senior forretningsudvikler Henrik Brask Pedersen fra Evida. Evida er det landsdækkende selskab, der er ansvarlig for gasnettet. Henrik Brask Pedersen fortæller om deres visioner med den grønne gas, og hvordan det kan blive en god bæredygtig forretningsmulighed for landbruget.

Vi spiser frokost med smørrebrød på Benthas Cafeteria, Vinkelvej 15, Højslev. Skives borgmester og landmand Peder Christian Kirkegaard kommer og fortæller omkring kommunens visioner for grøn omstilling og konkrete tiltag for at lykkes med deres ambitiøse strategi.

Dagen sluttes af med årsmøde, hvor vi blandt andet skal drøfte bestyrelsens idéer om at gå fra at være et rent landbrugsnetværk til at være mere bredfavnende 'Jord til bord-netværk', hvor alle djøfere, der er beskæftiget inden for fødevarekæden (foderstof, landbrug, fødevareproducent, detailhandel eller forbrugerinteresser), kan mødes og inspirere hinanden.

Bemærk

Der er transportrefusion (DSB, bus eller i bil efter statens lave takst til chaufføren i forbindelse med samkørsel med flere deltagere) for de medlemmer af landbrugsnetværket, som kommer øst for Storebælt.

Kort om Evida

Evida driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur ca. 18.000 km rør. Vi transporterer gassen frem til forbrugerne. Evida er ansvarlig for at tilslutte biogasanlæg til det danske gasnet. På nuværende tidspunkt er der tilsluttet 48 bioanlæg rundt om i Danmark og flere er på vej.
 
Evida er en statsejet og offentlig reguleret virksomhed og ejes i dag af Energinet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

4. Drøftelse af netværkets fremtid  

5. Valg til bestyrelse

6. Eventuelt.

Bemærk: Forslag og indstillinger til punkt 4: Indkomne forslag skal være bestyrelsen eller Djøfs sekretariat i hænde senest 3 uger før årsmødet.

Hvad med coronavirus?

Du kan være tryg ved, at vi følger alle retningslinjer for at forhindre smitte med ny coronavirus ved vores arrangementer.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle