]]>

Kursus

Embedsmandens lydighedspligt

Lær grænserne for embedsmandens lydighedspligt og betydningen for ansættelsesforholdet.

Startdato og sted

26. januar 2023
København K

Afholdt

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

4.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er ansat i det offentlige, fx som sagsbehandler, rådgiver, politikudvikler eller leder. Du kan også være advokat eller jurist fx indenfor det ansættelsesretlige område.

Kurset tager grundlæggende et juridisk udgangspunkt, men du kan deltage uanset din faglige baggrund, og du behøver ikke være jurist

 

På kurset får du:

 • indsigt i de juridiske rammer for, hvornår en embedsmand bør sige fra
 • viden om den nyeste praksis fra bl.a. undersøgelseskommissioner
 • kendskab til, hvilke kanaler der er til rådighed, når du vil sige fra
 • sparring og feedback på aktuelle og komplekse problemstillinger om embedsmandens lydighedspligt og ulydighedspligt
 • redskaber til at håndtere den usædvanlige situation, hvor der kan være grund til at ’sige fra’
 • indsigt i den beskyttelse du nyder mod negative ledelsesreaktioner
 • indsigt i den nyeste praksis om afskedigelsessager i lyset af ’sige-fra-dilemmaer’.

Kursets indhold

Kurset fokuserer på, hvornår du som samvittighedsfuld embedsmand beskytter din politiske chef fx en minister ved at sige fra, når det er nødvendigt. Kurset konkretiserer, hvordan du kan bidrage til at skærme din politiske chef mod sager og scenarier, som er klart ulovlige og klart uden for faglighedens grænser.  

Udgangspunktet er, at der gælder en lydighedspligt, og at du som embedsmand bistår ministeren med at omsætte politik til virkelighed, men nogle gange er der grund til at tage kampen for fagligheden. Hvornår kommer du så langt væk fra din faglighed, at du må sige fra? Dilemmaerne står i kø, og kurset giver dig et grundigt kendskab til de juridiske rammer og ikke mindst mulighed for at diskutere de svære problemstillinger med ligesindede og juridiske eksperter. 

Vi ser også på afskedigelsessager i lyset af lydighedsdilemmaer. Afskedigelsessager udspringer ofte af samarbejdsproblemer, som har afsæt i tvistigheder om indholdet af og opfyldelse af de pligter, der påhviler embedsmanden. På kurset gennemgår vi de nyeste og mest centrale afgørelser om afskedigelsesbeskyttelsen.

 • Før start

  Inden kurset inviteres du til at deltage i en frivillig og anonym survey om dine egne overvejelser om lydighedspligten og evt. cases. Surveyen hjælper underviseren med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. 
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  26. januar 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På kursusdagen får du en introduktion til: 

  • de gældende regler og praksis, der vedrører embedsmandens lydighedspligt 
  • tavshedspligten og de særlige begrænsninger i ytringsfriheden for embedsmænd tæt på den politiske beslutningsproces
  • de formelle spilleregler om lydighed og ulydighed ud fra de mange undersøgelseskommissioner, senest Instrukskommissionen, der i sin afsluttende beretning vurderer embedsmændenes ansvar
  • gældende praksis om ’klar ulovlighed’ som betingelse for ulydighedspligt
  • regler og praksis for den beskyttelse, man som offentligt ansat nyder mod negative reaktioner og mod fx. afskedigelse som følge af konflikter om faglighedens grænser.

  Når juraen er tegnet op, er du med til at diskutere en række juridiske dilemmaer, fx:

  • Hvad gør du, når faglighed og lydighed trækker i hver sin retning?
  • Hvordan balancerer du mellem rollerne som ’jasiger’ og ’nejsiger’ i forhold til politiske mål og krav?
  • Hvordan spiller de klassiske embedsmandsdyder fra Bo Smith-rapporten og Kodex 7 sammen med en politiseret rolle som embedsmand? 
  • Hvilken betydning får fx whistleblowerordninger for embedsmandens mulighed for og incitament til at sige fra?
   

Hvorfor lære om embedsmandens lydighedspligt?

Lydighedspligten er en naturlig del af rollen som embedsmand. Udgangspunktet er enkelt: Som embedsmand er opgaven at bistå ministeren. Omvendt viser mange sager fra de senere år, at virkeligheden kan være mere kompliceret end som så. 

Flere nyere sager rejser spørgsmål om embedsmænds roller og ansvar i sager, hvor det politiske og det faglige bliver blandet sammen. Det gælder fx instrukssagen om asylpar og sagen om aflivning af mink i forbindelse med Covid-19-smitte. Den moderne embedsmand skal kende grænserne og være med til at sikre en høj faglig kvalitet i myndighedsarbejdet. 

Kurset sigter mod at skabe større klarhed over de juridiske grænser og være et forum for diskussion af de til tider svære dilemmaer. Kurset giver også mulighed for at danne netværk på tværs af ansættelsesområder og fagkompetencer.

Hvem underviser?

Michael Gøtze

Michael Gøtze
Professor i forvaltningsret, Københavns Universitet

Michael beskæftiger sig især med forvaltningsretlige problemstillinger. Nogle af hans primære forskningsområder er undersøgelseskommissioner og offentligt ansattes ytringsfrihed. Michael var medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som afgav betænkning i 2015. Han har en omfattende undervisningserfaring fra jurauddannelserne og efteruddannelser, og han har en bred kontakt til myndighedsproblematikker i praksis. Han har fulgt de seneste undersøgelseskommissioner og rigsretssagen tæt.

Arvid Andersen

Arvid Andersen
Advokat, SJ Law

Arvid er advokat i et af landets førende kontorer indenfor det ansættelsesretlige område. Han har stor erfaring og praktisk indsigt i grænserne for embedsmandens lydighedspligt og de ansættelsesretlige problemstillinger, der er forbundet hermed. Arvid er medforfatter til en række ansættelsesretlige udgivelser, og han har stor undervisningserfaring fra kurser hos bl.a. Djøf og Danske Advokater.

Kursets form

Kursets primære mål er at levere juridisk indhold og viden, som du kan bruge direkte i dit arbejde. Undervejs får du rig mulighed for at deltage i en faglig debat om komplekse dilemmaer.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til forsamlinger, afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  4.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  4.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  5.600 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 26. januar 2023, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 36992
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. januar 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  26. december 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursusansvarlig
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle