]]>

Kursus

Eksperten som rådgiver - del 2

Bring din faglighed i spil med innovationskompetencer og samskabelse til at finde nye løsninger.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er ansat i en stabs- service- eller supportfunktion, hvor du som faglig ekspert eller specialist bruger din faglighed til at rådgive andre internt eller eksternt i organisationer eller virksomheder. 

Du kan blandt andet have speciale i jura, økonomi, kommunikation, ledelse, digitalisering eller HR. 

Det er en forudsætning, at du har deltaget på: Eksperten som rådgiver - del 1.

På kurset får du:

  • Et udvidet afsæt for at rådgive professionelt
  • Indsigt og træning i at samskabe, så du bliver i stand til at udvikle nye løsninger sammen med dem, du rådgiver
  • Flere metoder til at lede den gode samtale 
  • Mere samtaletræning til at styrke dig i at bringe din faglighed i spil, coache eller give sparring, alt efter hvad samtalen kræver 
  • En øget forståelse for og viden om relationskompetencer. 
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På del 2 fortsætter du din træning og udvider din palette af metoder og værktøjer med innovationskompetencer og samskabelsesmetoder. Målet er, at du bliver en professionel og balanceret rådgiver, der mestrer samtalen og har ro og sikkerhed til at håndtere mange forskellige typer af mennesker, behov og rådgivningssituationer.  

ECTS-point: Du kan også afslutte del 1 og 2 ved at tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i faget ’Ledelse og coaching’ fra Diplomuddannelsen i ledelse.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser. Men det er stadig et kursus, hvor du skal være villig til at udfordre din egen selvforståelse som faglig ekspert, din adfærd og reflektere over din egen praksis i rådgivningssituationerne.

På del 2 skal du mellem de to moduler forberede din eksamensopgave i samarbejde med din eksamensgruppe.

Undervisningen har fortsat fokus på:

  • Intensiv samtaletræning i at rådgive – du træner cases og situationer fra hverdagen, på kurset, på dit arbejde og i din eksamensgruppe
  • Sparring – du styrker din evne til at efterspørge effekten af din rådgivning ved træning og sparring 
  • Refleksion – med udgangspunkt i teorier om psykologi, relationer og samspil bliver du trænet i at være nærværende og gå på metaniveau både før, under og efter en rådgivning.

Se alle