]]>

Kursus

Djøfs kommunikationsuddannelse

Du får træning i strategisk kommunikation, faglig formidling og personlig gennemslagskraft.

Startdato og sted

10. marts 2021
København Ø

Varighed

6 dage
8:30-16:00

Pris

29.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du vil lære at kommunikere på en måde, der får din faglighed optimalt i spil, uanset hvem du kommunikerer med - eller du får flere og flere kommunikationsopgaver i din hverdag.

Du kan fx være konsulent, sekretariatsmedarbejder, leder, rådgiver, embedsmand, account manager og business analyst.

På uddannelsen lærer du at:

 • blive tydelig og effektiv i din formidling. Dine budskaber bliver skarpere - både på skrift og i tale - og uanset målgruppen 
 • skabe bedre relationer, fordi du kommunikerer præcist og hensigtsmæssigt, både fagligt og når det er ekstra vigtigt at tænke strategisk
 • beherske både det strategiske benarbejde og den sproglige og retoriske produktion
 • skære ind til benet af en problemstilling
 • formulere dine budskaber kort og klart – uden at gå på kompromis med din faglighed.

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 6 dage

Moduler: 4

ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i faget ’Ledelse og kommunikation’ fra Diplomuddannelsen i ledelse.

Uddannelsen er bygget op over 4 moduler med en markant læringskurve. Undervejs bliver du fulgt tæt af underviser. Du træner det, du lærer på forløbet, på dine daglige opgaver mellem modulerne Det gør, at både du og din arbejdsplads kan se, at du udvikler dig fra modul til modul. Målet med uddannelsen er at løfte din kommunikationskompetence på alle parametre, så du bliver tydelig og effektiv i din kommunikation. Dine budskaber bliver skarpere, og du skaber bedre relationer. Både på skrift og i tale - og uanset målgruppen.

På de tre første moduler arbejder vi primært med din skriftlige formidling, men de principper og værktøjer, du lærer at beherske, er også fundamentet i din mundtlige kommunikation og gennemslagskraft, som vi arbejder med på modul 4.

 Når du bliver bedre til at kommunikere, løfter du også dit faglige niveau.

 • Før start

  Før kurset forbereder du dig og udfylder et refleksionsskema, som afdækker dine styrker og udfordringer, når du kommunikerer. 
  Læs mindre
 • Modul 1

  10.-11. marts 2021, kl. 8.30-16.00

  På modul 1 lærer du at analysere, hvad der er på spil i kommunikation, og at lægge en strategi for, hvordan du opnår det, du gerne vil. Du lærer, hvordan du læser en situation rigtigt og tilpasser din formidling til din målgruppe, så dine budskaber bliver tydelige og forståelige for dem.

  Modulet lærer dig at:

  • arbejde bevidst med din kommunikation (fra analyse og strategi til valg af struktur, tone og ord) 
  • tilpasse din kommunikation til vidt forskellige målgrupper, så de forstår dine budskaber 
  • prioritere og vinkle dit indhold på modtagernes præmisser
  • kommunikere ud fra principperne for god faglig kommunikation og formidling
  • opbygge budskaber og argumentation
  • forstå kommunikationstendenser hos virksomheder og offentlige institutioner
  • trække på professionelle kommunikationsværktøjer (herunder priming, framing, reframing og adfærdsdesign)
  • optimere dine tekster (via skrivetræning med individuel sparring fra underviseren) 
  • anvende praktiske tips og tricks i din skriftlige kommunikation  
  • bruge kommunikationsværktøjet Mixerpulten®, som omsætter kommunikationsteori til praktiske og intuitive råd, der vil guide dig i din kommunikation fremover. Du lærer metoden at kende
  • gennem kommunikationscases fra din egen og dine medkursisters hverdag.
 • Modul 2

  14. april 2021, kl. 8.30-16.00

  Du bygger videre på din viden fra modul 1 og får nu udvidet din kommunikationsmikserpult med journalistiske værktøjer og andre kommunikative virkemidler, der hjælper dig til at formidle dit fag digitalt. 
  Modulet giver dig viden om:

  Faglig digital kommunikation

  • Hvordan du bruger nettet som medie og dets muligheder for at formidle dit fag
  • Hvordan du opbygger fagopslag og bruger den vigtige visuelle opdeling af tekster
  • Hvornår du bør bruge billeder/grafik/film i stedet for ord 
  • Træning i at vurdere eksisterende tekster på nettet og selv skrive webtekster. 

   

  Journalistisk metode 

  • Hvordan du bruger nyhedskriterier, vinkling, artikelgenrer, artiklens opbygning, journalistisk sprog og interviewteknik. 
  • Hvordan den journalistiske metode, du kender fra digitale medier, nyhedsbreve og papirmedier, kan blive et stærkt værktøj i din klassiske faglig formidling – uden at du går på kompromis med din faglighed. 
  • Træning i at skrive journalistisk. 
 • Praktisk træning

  I ugerne indtil modul 3 forankrer du igen din nye viden ved at kommunikationstræne på dine arbejdsopgaver i hverdagen, laver onlineaktiviteter og ser introvideo til modul 3.
 • Modul 3

  7. maj 2021, kl. 8.30-16.00

  På modulet får du værktøjerne til at opbygge taler og tekster, der både fænger, fastholder og overbeviser. Du arbejder i spændingsfeltet mellem strategi, faglighed, klassisk retorik og journalistik. 

  Modulet giver dig træning i:

  Taleskrivning/ghostwriting

  • Opbygning af overbevisende taler og tekster, der fænger
  • Tekstuelle virkemidler i skrift og tale

   

  Pressehåndtering & sociale medier 

  • De sociale mediers betydning for medielandskabet og måden, dine interessenter kommunikerer og holder sig opdaterede på 
  • Spilleregler for pressehåndtering
 • Modul 4

  1.-2. juni 2021, kl. 8.30-16.00

  Nu har du godt styr på din skriftlige faglige formidling, og på det afsluttende modul går alting op i højere enhed. Her får du skærpet din mundtlige formidling, så du opnår en markant større gennemslagskraft såvel ved præsentationer og møder som i netværkssammenhænge og i hverdagen blandt kolleger. Modulet giver dig træning i at ’være på’, og masser af individuel feedback fra både underviseren og dine medkursister. 

  Modulet giver dig træning i:

  • Personlig gennemslagskraft
  • Præsentationsteknik: strategi, opbygning, dit kropssprog, din stemmeføring, håndtering af nervøsitet og udfordrende tilhørere
  • Mødeledelse – og deltagelse 
  • Personlig branding

  Som afslutning forbereder du en kort workshop, som du kan holde for dine kolleger, så din nye viden fra uddannelsen skaber ringe i vandet og værdi for din arbejdsplads.

 • Efter kurset

  Efter forløbet får du 2 timers individuel coaching hos underviseren. Coachingen er DIN tid, hvor du i et fortroligt og udviklende rum går i dybden med de emner, som du vil fokusere ekstra på. Du kan også vælge at få ekstra skrive- eller taletræning med tæt individuel sparring.

Hvem underviser?

Maria Bernbom Svejstrup

Maria Bernbom Svejstrup
Cand.ling.merc., journalist og adm. direktør i Kommunikationshuset Mixerpulten

Maria har i 20 år rådgivet erhvervslivet, ministerier, styrelser og organisationer om deres interne og eksterne kommunikation. Hun er iværksætteren bag kommunikationsværktøjet Mixerpulten®, som du lærer at bruge. Maria har undervist på Kommunikationsuddannelsen i alle årene og kender Djøf’ernes kommunikationsudfordringer indgående.

Uddannelsens form

Uddannelsen er et individuelt fokuseret, ambitiøst forløb. Din læring foregår i fem spor: 

Spor 1: Træning på jobbet

For at forankre din nye viden skal du kommunikationstræne på de arbejdsopgaver, du alligevel skal løse på jobbet.  Derfor bliver du mellem hvert modul bedt om at løse konkrete opgaver. Det kan være at sætte mål for din læring, lave onlineaktiviteter på Djøfs Læringsportal eller deltage på et onlinewebinar. Alt sammen for at skærpe din opmærksom frem mod næste modul og give dig så meget værdi af din læring som mulig. Jo mere du investerer, jo mere vil din nye kommunikationspraksis blive en stabil rygrad i din faglighed.

Spor 2: Undervisningsmiljøet 

På de 6 undervisningsdage får du ny viden, et væld af kommunikationsværktøjer og god tid til at træne. Du får en tryg ramme at øve dig i, hvor du erfaringsudveksler med og får individuel feedback fra underviser og medkursister. På hvert modul udvider du din kommunikations-Mixerpult med nye miksere i takt med, at du lærer at beherske et nyt kommunikationsfelt. Undervisningen byder også på inspiration om nyeste trends.

Spor 3: Djøfs Digitale Læringsportal

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på forløbet med forskellige læringsaktiviteter. Her finder du alt kursusmaterialet, får viden, refleksionsindspark, øvelser og andre digitale læringselementer før, under og efter uddannelsen. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. 

Spor 4: Din individuelle coaching 

I coachingen har du underviseren for dig selv og kan gå i dybden med de emner, som du vil give ekstra fokus, i et fortroligt og udviklende rum. Du kan også vælge at få ekstra skrive- eller taletræning med tæt individuel sparring. 

Spor 5: Din Mixerpult®

Efter uddannelsen er Mixerpulten® et effektfuldt værktøj, der hjælper dig til at forankre din nye viden. Den minder dig både om, hvad du lærte på kurset, og guider dig i, hvad du bør skrue op og ned for i din 

Eksamen

Du kan afslutte Kommunikationsuddannelsen med en kompetencegivende eksamen på diplomniveau mod en ekstrabetaling på 5.000 kr. (momsfrit). Betalingen dækker udgifter til eksamen til censor, underviser og DTU Diplom, som afholder eksamen. Vælger du en mundtlig eksamen på diplomniveau, skal du påregne læsning af litteratur og udarbejdelse af en mindre opgave inden eksamen. Kontakt Christina Thomsen vedr. tilmelding.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Myndighederne tillader fortsat, at vi gennemfører kurser med op til 500 deltagere.

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. Er I flere end 10 inkl. underviser på et kursus gælder en række ekstra sikkerhedskrav.
Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 35 tidligere deltageres tilfredshed.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  29.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  29.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  34.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 10.-11. marts 2021
  Modul 2: 14. april 2021
  Modul 3: 7. maj 2021
  Modul 4: 1.-2. juni 2021

  Alle dage fra kl. 8.30-16.00
 • Sted
 • CfL, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 34089
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. februar 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  10. februar 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle