]]>

Arrangement

Djøfs repræsentantskabsmøde 2021

Er du medlem af Djøf, er du velkommen til at deltage i Djøfs repræsentantskabsmøde, der afholdes virtuelt.

Hvad handler mødet om?

Djøfs repræsentantskab afholder møde en gang årligt. På det årlige repræsentantskabsmøde fremlægger Djøfs formand bestyrelsens mundtlige beretning for det seneste år.

Fuldmagt

Er du forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, har du mulighed for at give fuldmagt til en anden repræsentant i Djøfs repræsentantskab. Linket benyttes også til afgivelse af fuldmagt til delforeningerne Djøf Privat, Djøf Advokat, Pensionistforeningen og Djøf Studerende.

Coronavirus

Repræsentantskabsmøderne afholdes i år som digitale møder på grund af corona-situationen - det kan desværre ikke være anderledes.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle