Kursus

Djøfs kommunikationsuddannelse

Du får træning i strategisk kommunikation, faglig formidling og personlig gennemslagskraft.

Startdato og sted

23. oktober 2019
København Ø

Varighed

7 dage
08:30

Pris

33.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du vil have din faglighed optimalt i spil, når du kommunikerer, og måske fylder dine kommunikationsopgaver mere og mere.

Du kan fx være konsulent, sekretariatsmedarbejder, leder, rådgiver, embedsmand, accountmanager og business analyst.

På uddannelsen lærer du at:

 • kommunikere effektivt og strategisk i forskellige kommunikationssituationer
 • beherske både det strategiske benarbejde og den sproglige og retoriske produktion
 • skære ind til benet af en problemstilling
 • formulere dine budskaber kort og klart – uden at gå på kompromis med din faglighed
 • hjælpe din virksomhed med at træffe strategiske kommunikationsvalg
 • kende tidens kommunikationstrends og de udfordringer, de giver svar på. 

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 7 dage

Moduler: 4

ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i faget ’Ledelse og kommunikation’ fra Diplomuddannelsen i ledelse.

Uddannelsen er bygget op over 4 moduler med en markant læringskurve. Undervejs bliver du fulgt tæt af underviseren, så både du og din arbejdsplads kan se, at du udvikler dig fra modul til modul. Du arbejder primært med din skriftlige formidling, men alle principper og værktøjer, du lærer at beherske, er fundamentet i al din kommunikation, også den mundtlige kommunikation.

 • Før start

  Før kurset forbereder du dig og udfylder et refleksionsskema, som afdækker dine styrker og udfordringer, når du kommunikerer. 
  Læs mindre
 • Modul 1

  23.-24. oktober 2019, kl. 8.30-16.00

  På modul 1 lærer du, hvordan du læser en situation rigtigt og skriver, så du bliver forstået. Du lærer at lægge en strategi, så din kommunikation bare spiller.

  Modulet giver dig indblik i:

  • det strategiske benarbejde, prioritering og vinkling af dit stof
  • tendenser i kommunikationen fra virksomheder og offentlige institutioner
  • budskabsudformning (herunder priming, framing og reframing)
  • afkodning af din målgruppe og de mange kommunikationssituationer, du indgår i på jobbet
  • principperne for god faglig kommunikation og formidling til lægfolk og fagfolk
  • dos & don’ts i tekster
  • adfærdsdesign
  • argumentationsteknik
  • kommunikationsværktøjet Mixerpulten®, som omsætter kommunikationsteori til praktiske og intuitive råd, der vil guide dig i din kommunikation fremover. 
 • Modul 2

  19.-20. november 2019, kl. 8.30-16.00

  Du bygger videre på din viden fra modul 1. Fokus er særligt på, hvad der kommer i spil, når du skal formidle dit fag digitalt.

  Modulet giver dig viden om:

   

  Faglig digital kommunikation

  • hvordan du bruger nettet som medie og dets muligheder for at formidle dit fag
  • hvordan du opbygger fagopslag og bruger den vigtige visuelle opdeling af tekster
  • hvornår du bruger fx billeder/grafik i stedet for ord.

   Du får desuden træning i at vurdere eksisterende tekster på nettet og selv skrive webtekster. 

   

  Journalistisk metode 

  • hvordan du bruger nyhedskriterier, vinkling, artikelgenrer, artiklens opbygning, journalistisk sprog og interviewteknik 
  • hvordan den journalistiske metode, du kender fra digitale medier, nyhedsbreve og papirmedier, kan blive et stærkt værktøj i din klassiske faglig formidling.

   Du får desuden træning i at skrive journalistisk. 

   

  Pressehåndtering & sociale medier 

  • hvordan de sociale medier har forandret medielandskabet og den måde, dine interessenter kommunikerer og holder sig informeret på 
  • hvordan teknologiens hastige udvikling ændrer adfærd og behov
  • hvordan udviklingen stiller helt nye krav til kommunikation – både som individer og som organisationer.
 • Modul 3

  12. december 2019, kl. 8.30-16.00

  På modulet får du værktøjerne til at opbygge taler og tekster, der både fænger, fastholder og overbeviser. Du arbejder i spændingsfeltet mellem strategi, faglighed, klassisk retorik og journalistik.

  Modulet giver dig træning i:

  • journalistisk vinkling med fokus på taleskrivning
  • opbygning af overbevisende taler og tekster, der fænger
  • tekstuelle virkemidler i skrift og tale
  • kreative teksttyper.
 • Modul 4

  8.-9. januar 2020, kl. 8.30-16.00

  Du har nu godt styr på din skriftlige faglige formidling. På det afsluttende modul får du træning i at ’være på’, og du får masser af individuel feedback fra både underviseren og dine medkursister. Målet er at skærpe din mundtlige formidling, så du opnår en markant større gennemslagskraft i såvel præsentationer, til møder, i netværkssammenhænge som i hverdagen blandt kolleger.

  Modulet giver dig træning i:

  • personlig gennemslagskraft
  • præsentationsteknik – strategi, opbygning, dit kropssprog, din stemmeføring, håndtering af nervøsitet og udfordrende tilhørere
  • mødeledelse og deltagelse 
  • personlig branding og faglig networking.

   

  Som afslutning forbereder du en kort workshop, som du kan holde for dine kolleger, så din nye viden fra uddannelsen skaber ringe i vandet og værdi for din arbejdsplads.

   

Hvem underviser?

Maria Bernbom Svejstrup

Maria Bernbom Svejstrup
Adm. direktør i Kommunikationshuset Mixerpulten

Maria er iværksætteren bag kommunikationsværktøjet Mixerpulten®, som du får på kurset. Maria er cand.ling.merc. og journalist. Hun underviser også på Djøfs Kommunikationsuddannelse. Hun har i næsten 20 år rådgivet erhvervslivet, ministerier, styrelser og organisationer om deres interne og eksterne kommunikation. På vores kurser roses Maria især for sine effektive værktøjer og sin evne til at formidle, læse mennesker, favne den enkelte deltagers individuelle udfordringer og aktivere hans eller hendes udviklingspotentiale.

Uddannelsens form

Uddannelsen er et individuelt fokuseret, ambitiøst forløb. Din læring foregår i fire spor:

Spor 1: Djøfs digitale læringsportal

Her får du viden, refleksionsindspark og øvelser før, under og efter uddannelsen. Mellem modulerne:

 • evaluerer du dit udbytte af det foregående modul og opsummerer, hvad du har lært
 • træner du din nye viden og dine nye værktøjer på dine arbejdsopgaver i hverdagen 
 • sætter du konkrete mål, så du får trænet de ting, der skaber størst værdi for dig

Spor 2: Undervisningsmiljøet 

I løbet af de syv undervisningsdage får du ny viden, et væld af kommunikationsværktøjer og god tid til træning. Du får en tryg ramme at øve dig i, og du erfaringsudveksler med og får individuel feedback fra underviser og medkursister. Undervisningen byder også på inspiration om nyeste trends.

Du udvider din kommunikations-Mixerpult® med nye miksere, i takt med at du lærer at beherske et nyt kommunikationsfelt efter hvert modul. Efter uddannelsen er Mixerpulten® et effektfuldt værktøj, når du vil forankre din nye viden. Den minder dig om, hvad du bør skrue op og ned for i din kommunikation.

Spor 3: På jobbet 

Efter hvert modul sætter du nogle enkle træningsmål. De bliver tilrettelagt, så din praktiske kommunikationstræning bliver en del af de opgaver, du alligevel skal løse på jobbet mellem modulerne. Du forpligter dig til at arbejde med dine træningsmål.

Spor 4: Din individuelle coaching 

Sammen med underviseren går du i dybden med emner, som du gerne vil give ekstra fokus, i et fortroligt og udviklende rum. Du kan også vælge at få ekstra skrive- eller taletræning med tæt individuel sparring.

Eksamen

Du kan afslutte Kommunikationsuddannelsen med en kompetencegivende eksamen på diplomniveau mod en ekstrabetaling på 5.000 kr. (momsfrit). Betalingen dækker udgifter til eksamen til censor, underviser og DTU Diplom, som afholder eksamen. Vælger du en mundtlig eksamen på diplomniveau, skal du påregne læsning af litteratur og udarbejdelse af en mindre opgave inden eksamen. 

Kontakt Christina Thomsen, hvis du ønsker at tilmelde dig.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

 

 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  33.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  33.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  38.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 23.-24. oktober 2019
  Modul 2: 19.-20. november 2019
  Modul 3: 12. december 2019
  Modul 4: 8.-9. januar 2020

  Alle dage fra kl. 8.30-16.00
 • Sted
 • CfL, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 31051
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  16. oktober 2019


  Afmeldingsfrist
  23. september 2019
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle