]]>

Arrangement

Djøferne og biodiversiteten

Tab af biodiversitet er et mindst lige så stort problem som klimaforandringer.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Tab af biodiversitet er et mindst lige så stort globalt problem som klimaforandringer, men vores samfundsviden og -handling er på niveau med klimaindsatsen for 10-15 år siden.

Rapport efter rapport viser, at naturen er i drastisk tilbagegang – globalt og i Danmark. Opmærksomheden på problemet vokser. Nu er der kommet ny biodiversitetsstrategi fra EU-Kommissionen. I Danmark er en biodiversitetspakke kommet med i finansloven, og en ny FN-aftale om biodiversitet forventes i maj 2021.

Men hvad handler biodiversitetsdebatten om i Danmark, og hvad er de mest effektive instrumenter og incitamenter til at nå biodiversitetsmålene nationalt og lokalt?

Tre oplægsholdere i krydsfeltet mellem biologi, samfundsvidenskab og økonomi giver deres bud på, hvordan den danske indsats for biodiversitet bedst kan tilrettelægges, og hvilken rolle djøferne spiller.

Hvad med coronavirus?

Du kan være tryg ved, at vi følger alle retningslinjer for at forhindre smitte med ny coronavirus ved vores arrangementer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle