]]>

Arrangement

Djøf Offentligs ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2018

Er du medlem af Djøf Offentlig, er du velkommen til at deltage i Djøf Offentligs ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 14. maj 2018, kl. 13.00-15.00.

Hvad handler arrangementet om?

Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 17. maj 2018

Dagsorden:

1. Åbning af Djøf Offentligs ekstraordinære repræsentantskabsmøde
2. Valg af dirigent
3. Vurdering af det foreliggende resultat af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område
4. Eventuelt

Forlig findes på OK18-sitet: www.djoef.dk/ok18.

Alle Djøf Offentligs medlemmer kan deltage i repræsentantskabsmødet, men alene repræsentantskabets medlemmer er stemmeberettigede.

Bestilling af rejser

Rejser kan bestilles hos VIA Egencia på telefon 70 70 80 20. Når denne ordning benyttes skal ”Djøf konto nr. 26381” samt rejsens formål oplyses. Endvidere skal der henvises til Marianne S. Lønning (faktura vil blive sendt direkte til Djøf).

Blanket for refusion af rejseudgifter udleveres på mødet.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle