]]>

Arrangement

Djøf Live 2020 – udfordringer mod et bæredygtigt samfund

Djøf Live er afløseren for nytårskuren. Kom og vær med, når vi sætter bæredygtighed på dagsordenen.

Hvad handler arrangementet om?

Bæredygtighed kalder på handling. Det har langt de fleste erkendt.

Det gælder internationalt, hvor FN’s verdensmål har sat en vigtig ramme for den bæredygtige omstilling af vores samfund. Og i Danmark står bæredygtighed øverst på den politiske dagsorden.

Vi står over for en stor samfundsudfordring, som stiller massive krav til det politiske system, til ledelse og organisering i private virksomheder og offentlige institutioner. 

Djøf Live 2020 i Aarhus og København sætter fokus på de store transformationer, vi skal igennem for at blive et mere bæredygtigt samfund.

Vi debatterer blandt andet:

  • Hvilke opgaver og dilemmaer ligger på vejen?
  • Har vi de fornødne kompetencer?
  • Hvordan skal det organiseres?
  • Hvad kan djøferne gøre?
  • Hvilke erfaringer kan vi trække på?

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle