]]>

Kursus

Dit personlige projektlederskab

Styrk dit projektlederskab og din ledelse af mennesker, og skab bedre samarbejde og større effekt i projekter og projektteams.

Startdatoer

29/03-23
København Ø
06/09-23
København Ø

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

10.800 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er en erfaren projektleder, og du vil gerne arbejde mere dybdegående med ledelsesværktøjer og dit projektlederskab. Du vil udvide din forståelse for den ledelsesrolle, der ligger i projektlederopgaven. 

Du vil gerne fokusere på ledelsesdimensionen og selvledelse som en central kompetence for at lykkes som projektleder. Du ønsker at blive klogere på, hvordan du leder de mennesker, der skal bidrage til projektets succes.

På kurset får du:

 • redskaber til at påtage dig ledelsesopgaven i projektlederrollen
 • indsigt i, hvordan du leder opad, nedad og indad som projektleder
 • kendskab til ledelsesteorier og -tilgange i relation til projekter
 • træning i at kommunikere klart til styregruppe, projektgruppe og interessenter
 • indsigt i at skabe større effekt, motivation og ejerskab i dine projekter
 • sparring og feedback på din projektlederrolle
 • mulighed for at erfaringsudveksle med andre projektledere.

Kursets indhold

Kurset tager afsæt i konkrete ledelsesværktøjer, som du som projektleder kan implementere direkte i dit eget projektlederskab. Du får værktøjer til at kunne lede dig selv og andre.

Samtidig bliver der på kurset plads til refleksion og fordybelse omkring din projektlederrolle, og hvilke udviklingsmuligheder der ligger i rollen.

Kurset er opbygget over tre temaer, der skal styrke din ledelsesrolle og adfærd som projektleder: 

 • Ledelse indad: dig selv som projektleder – hvordan du bliver en mere autentisk projektleder med større selvindsigt i egne styrker og udviklingsområder.
 • Ledelse opad: din ledelse af og dit samarbejde med projektejer, styregruppe og sponsor, som afsæt for succesfulde resultater og gevinster.
 • Ledelse nedad: din ledelse af dit projektteam og individerne i teamet med hyppig interaktion, motivation og energi.

Vælg startdato

 • Før start

  Før kurset starter, får du tilsendt en Whole Brain-profil (spørgeskema), som du udfylder. Du får adgang til forskellige artikler og videoer om projektlederskab som forberedelse til kurset. Du udfylder en læringskontrakt med mål for din læring, som du drøfter med din nærmeste leder.
  Læs mindre
 • Dag 1

  29. marts 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På kursets første dag får du en introduktion til ledelsesdimensionen i projekter, og du udvider din indsigt i forskellene på og mindsettet bag to projektlederdimensioner. Vi ser nærmere på projektstyring versus projektlederskab og giver dig klarhed over, hvad der skaber det stærke projektlederskab.  

  Du bliver præsenteret for seks typer af projektledere og afdækker, hvilken type du er. Du arbejder med at identificere din egen tilgang til projektledelse og din rolle som projektleder.

  Du arbejder med ledelse indad og opad, og du får:

  • større kendskab til dig selv og dine refleksionsevner
  • indsigt i egne præferencer i forhold til at handle og tænke som projektleder
  • viden om forskellige projektledertyper og din egen ledelsestilgang
  • indsigt i Whole Brain – en forståelsesramme og personlig profil, som gør dig bevidst om dine præferencer i din måde at tænke og handle som projektleder
  • redskaber til at skabe autenticitet og være autentisk
  • metoder til at have en tydelig intention og effektfokus
  • redskaber til at lede opad og skabe et aktivt samarbejde med projektejer og styregruppe
  • metoder til at motivere projektejer, sponsor og styregruppe via visionen for projektet
  • indblik i at etablere et tæt samarbejde med en aktiv projektejer, der baner vejen for projektets succes.
 • Dag 2

  30. marts 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På kursets anden dag får du indsigt i ledelsesprincipper og konkrete værktøjer, som du kan benytte i din rolle som projektleder for projektteams. Du får en introduktion til ledelse af teams og individer. Teamet er den afgørende faktor for projektets leverancer, rytme og samarbejde, og det er essentielt, at du forstår at lede de enkelte individer i teamet.

  Du arbejder med ledelse nedad, og du får:

  • redskaber til at lede gennem en fælles projektvision og skabe motivation hos dit team
  • metoder til at anvende projektets vision og effektmål som ledestjerne for teamet
  • indsigt i egne muligheder for på nye måder at skabe et stærkt samarbejde
  • værktøjer til at involvere teamet i at skabe løbende forbedringer og innovation
  • rammer for at opbygge empowerment i projektteamet og uddelegere opgaver
  • indsigt i vigtigheden af at fokusere på at opbygge tillid i dit projektteam.

  Som afslutning på dagen udformer du en personlig implementeringsplan for, hvordan du forankrer de lærte metoder og redskaber i dit personlige projektlederskab.

Hvem underviser?

Kasper Nizam

Kasper Nizam
Konsulent og partner i Implement Consulting Group

Kasper Nizam har siden 2005 fokuseret på ledelse af innovationsprojekter inden for især velfærdsområderne. Han har i fem år stået i spidsen for startupvirksomheden Social Digital, som nu er en del af Implement Consulting Group. Kasper er projektleder for en række større og mindre projekter om digitalisering, kunde-/borgerinddragelse, forankring og skalering af innovation. Kaspers rolle er ofte at lede på tværs af offentlige aktører, NGO’er, fonde og virksomheder. Kasper er cand.scient.adm. fra RUC.

Kursets form

Forskningsbaseret læring: På kurset giver underviseren korte og præcise oplæg baseret på relevant forskning med konkrete værktøjer og teorier, der understøtter læringen.

Øvelser og refleksion: Med udgangspunkt i teori og praksiseksempler arbejder du med dine egne konkrete cases, erfaringer og refleksioner igennem kurset. Formålet er, at du bliver mere reflekteret i relation til din egen rolle som projektleder. Der vil være en vekselvirkning mellem teori, individuel refleksion og afprøvning af redskaber samt drøftelser i mindre grupper og i plenum.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  10.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  10.800 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  12.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 29. - 30. marts 2023, kl. 9.00 - 16.00 begge dage
 • Kursets referencenr.
 • 36822
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  28. februar 2023 kl. 09:00


  Afmeldingsfrist
  28. februar 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Margit Jørgensen

  Margit Jørgensen
  Kursusansvarlig
  maj@djoef.dk
  33 95 98 73

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle