]]>

Kursus

Din kommunikation som leder

Bliv bevidst om din egen og din organisations kommunikation. Du får også værktøjer til at kommunikere med dine medarbejdere om jeres fælles mål.

Startdatoer

12/04-21
Helsingør
04/10-21
Helsingør

Varighed

3 dage
9.00 - 16.00

Pris

15.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er mellemleder, og du vil bruge din kommunikation i større grad til at skabe ekstraordinære resultater sammen med dine medarbejdere. 

Du tænker allerede i dag over, hvordan du kommunikerer, men du vil være skarpere og mere professionel i din måde at kommunikere på, først og fremmest til dine medarbejdere, men også opadtil til din nærmeste chef og til lederkolleger og andre samarbejdspartnere.

Du er ny eller erfaren leder i en offentlig eller privat organisation eller i en NGO.

På kurset får du:

 • indblik i nye krav til mellemlederens rolle og kommunikationskompetencer
 • indsigt i din egen grundlæggende, personlige kommunikationsmåde og dine styrker og barrierer 
 • viden om neuroledelse, og hvordan hjernen påvirkes af kommunikation
 • viden om udviklingen i organisations- og kommunikationsformer 
 • et rammeværktøj for din personlige ledelseskommunikation 
 • kommunikationsværktøjer og metoder, som effektivt styrker din kommunikation
 • sparring fra medkursister og underviser på konkrete kommunikative problemstillinger.

Kursets indhold

På kurset lærer du at forstå din egen kommunikationsstil og den måde, som din organisations struktur, kultur og dominerende lederstile påvirker din kommunikation. Du får metoder, indsigter og værktøjer til at forbedre din kommunikation og til at sikre optimalt følgeskab til den kurs, du sætter som mellemleder. 

Du dykker ned i tre temaer, der er væsentlige for alle mellemledere: 

 • Din evne til at kommunikere forandringer.
 • Din evne til at inspirere og involvere via coaching og sparring.
 • Din evne til at opløse konflikter med en sikker hånd.

Kurset tager fat de steder, som du og de øvrige deltagere især finder udfordrende.

Du får også indsigt i, hvordan du ved hjælp af neuroledelse kan udvikle en bæredygtig ledelsesstil, der får medarbejderne til at yde deres ypperste, samtidig med at de oplever, at de trives. 

 

 

Vælg startdato

 • Før start

  Som forberedelse besvarer du nogle enkle spørgsmål om dine vigtigste kommunikative udfordringer, og du læser udvalgte kapitler fra bogen ’Når ledelse er kommunikation’. Du får tilsendt bogen i god tid inden start.
  Læs mindre
 • Dag 1

  12. april 2021

  Sted: Marienlyst Strandhotel, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør (inkl. overnatning)

  På kurset bliver du præsenteret for traditionelle og nyere organisationsformer og styringsmåder.

  Du reflekterer over, hvor din organisation befinder sig mellem gamle og nye ledelsesstile og kommunikationsmåder, og hvilke konsekvenser det har for din måde at kommunikere med dine medarbejdere på.

  Du arbejder konkret med, hvilke kommunikative krav, forventninger og udfordringer der er til din ledelseskommunikation . Du formulerer og præsenterer din vision og din kurs som leder, og du får feedback på din kommunikation.

  Dagen giver dig:

  • afklaring af typiske ledelsesmæssige udfordringer i nutidens organisationer
  • en klar forståelse af, hvilke konkrete opgaver ledelseskommunikation omfatter, koblet til din jobbeskrivelse 
  • indsigt i, hvordan den organisatoriske struktur, rammer og kultur påvirker din måde at kommunikere som leder, og hvordan du selv kan være med til at påvirke den 
  • indsigt i din personlige måde at kommunikere på, som ofte kan være skjult eller ikke fremkaldt tilstrækkeligt for en selv 
  • lejlighed til at præsentere en pitch, hvor du fortæller, hvad du vil opnå med din ledergerning
  • indsigt i neuroledelse og i, hvordan du kan bruge det i din ledelseskommunikation på en bæredygtig og udbytterig måde.

 • Dag 2

  13. april 2021

  Sted: Marienlyst Strandhotel, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

  På kursets anden dag bliver du introduceret til værktøjer og metoder inden for tre ledelsestemaer, som det er vigtigt at mestre. Det gælder coaching/sparring, forandringskommunikation og opløsning af konflikter.

  Du bliver trænet i de enkelte temaer og får mulighed for at identificere de steder, du har mest brug for at udvikle og optimere. Du lærer ud fra dine cases, hvordan du lettest omsætter viden og værktøjer direkte i din daglige lederpraksis.

  Dagen giver dig:

  • overblik over og indsigt i metoder, nøglekompetencer og værktøjer inden for coaching, forandringskommunikation og konfliktløsning
  • træning i at tage værktøjer og udvalgte metoder i brug, i forhold til hvad der passer til dine vigtigste kommunikationssituationer 
  • indsigt i, hvordan du bliver en bevidst kommunikerende leder inden for de tre felter
  • indsigt i dine nuværende styrker og svagheder og i, hvordan du kan videreudvikle din kommunikation.

   Du afslutter dagen med at udarbejde en handlingsplan for, hvilke to-tre konkrete kommunikationskompetencer og handlinger du vil gå hjem og afprøve i din organisation frem mod tredje kursusdag. 
 • Dag 3

  18. maj 2021

  Sted. MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København V

  På tredjedagen fortæller du i en gruppe om dine erfaringer og udfordringer med og barrierer for at praktisere dine nye kommunikative handlinger i din organisation. Du modtager feedback fra dine medkursister og underviseren.

  I gruppen arbejder du med den såkaldte bevidningsmetode, som er en frugtbar måde at dele viden og erfaringer på. Underviseren vil medvidne i gruppen og dele ud af sine erfaringer og sin viden og give bud på løsninger.

  Du stiller skarpt på de indre og ydre barrierer, som måske står i vejen for, at du kan ændre dine kommunikationsvaner. Du arbejder også med, hvordan du via dit kropssprog, din mimik og dit tonefald får grundfæstet nye kommunikationsvaner i dig selv som person og i din organisation. 

  Dagen giver dig:

  • lejlighed til at fortælle om dine nye kommunikationshandlinger, og hvad der er sket i processen, og hvordan det har rykket dig og din organisation
  • lejlighed til at lytte til andres fortællinger og få viden om, hvordan andre gør, og få en masse inspiration til dit lederskab
  • en forståelse af, hvordan du kan arbejde videre med din kommunikation ved at agere som en bevidst, reflekterende praktiker, der tænker over, hvordan du professionelt forbereder din kommunikation, og hvad du vil opnå med den i forskellige situationer.
   

Hvem underviser?

Leif Pjetursson

Leif Pjetursson
Ledelseskonsulent, underviser og forfatter

Leif har stor erfaring med at udvikle lederes og ledergruppers kommunikation i offentlige og private virksomheder. Han har varetaget flere lederstillinger og har gennem en årrække været censor og underviser i diplomledelse, bl.a. hos DTU, CBS, COK og Metropol. Han er forfatter til bogen ’Når ledelse er kommunikation’ og medforfatter til ’Ind i ledelse’. Leif er partner i konsulentvirksomheden Inspired Workforce.

Kursets form

Kurset indledes med at skabe et tillidsfuldt rum, der understøtter læring, videndeling og åben erfaringsudveksling. Kursets motto er: Lær, reflektér, og brug det lærte i morgen. 

Du kommer igennem et forløb, som veksler mellem korte oplæg om teori og viden og værktøjer, enkeltrefleksioner, tomandssparring, gruppedrøftelser og fælles opsamlinger . Udgangspunktet er dine oplevelser, erfaringer og udfordringer, og hvad der fylder her og nu. 

Kurset er tilrettelagt, så du styrker din evne til at iagttage og være bevidst om, hvordan du selv og andre kommunikerer, og du får værktøjer til konstant at forbedre din kommunikation som leder.

Bogen ’Når ledelse er kommunikation’, L&R Business 2019, er det fælles faglige referencepunkt. Til hver af kursusdagene forbereder du dig ved at læse relevante kapitler og sider fra bogen. Bogens ti kapitler beskæftiger sig på en praksisnær måde med, hvordan du som leder kan styrke din kommunikation inden for en række væsentlige ledelsestemaer.
 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Myndighederne tillader fortsat, at vi gennemfører kurser med op til 500 deltagere.

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. Er I flere end 10 inkl. underviser på et kursus gælder en række ekstra sikkerhedskrav.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  15.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  15.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  17.800 kr. (ekskl. moms)
 • Der er overnatning på modul 1
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 12.-13. april 2021
  Modul 2: 18. maj 2021
 • Sted
 • Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 33836
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  12. marts 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  12. marts 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle