Kursus

Digital transformation i praksis

Du får et digitalt mindset og bliver bedre til at drive digital produkt-, forretnings- og organisationsudvikling i praksis. Kurset hjælper dig til at identificere de brændende platforme i din organisation. Du bliver trænet i at bruge nye agile metoder og redskaber til digital transformation. Deltag, hvis du står over for at lede eller deltage i digitale udviklingsprocesser.

Startdato og varighed

30. oktober 2018
36 dag(e)

Tid og sted

09:00-16:00
København Ø

Pris

19.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Kursets indhold

Digitalisering forandrer i disse år alt fra nye produkter og forretningsmodeller til nye arbejdsprocesser og måder at organisere sig på. Kort sagt er digital transformation og innovation en nødvendighed for at sikre en organisations fortsatte relevans og overlevelse. Men hvordan navigerer du i en digital kontekst, hvor både problem og løsning er ukendt?

Hvis digitaliseringen ikke når ud til brugerne, borgerne eller kunderne, er den ligegyldig. Ingen kan gennemføre en absolut transformation overnight. Men du kan komme et godt skridt på vejen, hvis du ved, hvor og hvordan du kan sætte ind for at bevæge organisationen fremad og øge dens digitale modenhed.

Udbytte
På kurset lærer du at prioritere indsatsområder og udvælge relevante metoder til at drive den digitale udvikling i din organisation.

 • Du får mere viden om digitalisering.
 • Du lærer at analysere digitale udfordringer.
 • Du bliver klædt på til at drive digital innovation.
 • Du lærer at afdække nye digitale produkter og forretningsmodeller.
 • Du bliver trænet i agile udviklings- og projektmetoder.
 • Du lærer at bruge agil organisering til at drive teams i agile processer.

Efter kurset har du praktiske og konkrete redskaber til at gå fra forretningsplaner til forretningsmodel og -design. Og du er i stand til at kortlægge nye digitale værdikæder og forretningsmodeller.

Deltag
Deltag, hvis du står over for at drive eller deltage i digitaliseringsprojekter i din virksomhed eller i samspil med eksterne partnere. Alle, som er i berøring med digitalisering, kan deltage. Måske er du projektleder eller forretnings- og produktudvikler og skal lede konkrete digitaliseringsindsatser. Måske indgår du i projekt- og udviklingsforløb, hvor I skal bruge agile metoder til at effektivisere og løfte kvaliteten af processer og leverancer.

Indhold
Modul 1: Introduktion til digital transformation
Hvorfor sker den digitale transformation, og hvordan sker den? Du bliver præsenteret for de åbenlyse buzzwords, de allerede kendte ’disruptors’, og møder de digitale organisationer, som bliver fremtidens markedsledere. Du får indblik i de væsentligste udfordringer, moderne virksomheder møder, fra det strategiske til det operationelle plan. Og du stiller skarpt på din egen organisations digitale modenhed.

Du arbejder med fokus på:

 • Digitale tendenser og paradigmeskift. Hvad betyder de for forretnings-, produkt- og organisationsudvikling?
 • De digitale udfordrere og rollemodeller. Hvem er de, hvad kan de, og hvordan arbejder de?
 • Digital modenhed. Hvor ligger du og din organisation?

Du kortlægger din egen case, en central problemstilling, som du kommer til at arbejde med løbende på de andre moduler.


Modul 2: Produktudvikling – design thinking og datadrevet og entreprenant innovation
Start med et godt spørgsmål, og find et godt problem, der er værd at løse. Du skal eksperimentere mere og minimere risiko.  Ikke ved at lave planer og estimater. Men ved at prøve at komme ud i brugernes virkelighed. Så du lærer, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Du skal blive bedre til at gå fra projektledelse til produktejerskab. Så du kan drifte den kontinuerlige udvikling af digitale produkter frem for at sætte skel mellem udvikling og drift. Det skift får betydelige konsekvenser for din dagligdag, især for organisationens måde at planlægge og budgettere på.

Du skal forstå og træne:

 • Design Sprints. På kort tid skal du afprøve konkrete teknikker til produktinnovation gennem hypoteseudvikling, sketching, prototyping og test.
   
 • Value Proposition Design. Du arbejder med at formulere og validere produkt- og forretningshypoteser ved at inddrage kunder og andre interessenter.
   
 • Lean UX og service design. Du arbejder med at gennemføre design af kontinuerlig digital produkt- og forretningsudvikling.


Modul 3: Organisations- og teamudvikling – responsiv, real-time og agil
Du får en introduktion til skiftet fra en udpræget hierarkisk måde at organisere arbejde på til en langt mere teamcentreret tilgang. Det er afgørende, at du får en forståelse for tendensen mod en mere responsiv organisation, der formår at lære, tilpasse og udvikle sig i realtid.

Du bliver præsenteret for og afprøver konkrete projektmetoder, kulturfremmende aktiviteter, mødeformer og beslutningsprocesser, der er udviklet med henblik på at understøtte agile og lærende teams.

 • Formålsdrevne, agile og lærende teams. Du arbejder med at definere roller, der adskilles fra individer for at øge responsitivitet og fremdrift.
   
 • En agil projektmodel og arbejdsmåde inspireret af Scrum-metoden. Du arbejder med, hvordan et team kan veksle mellem at realisere formålet for teamet, opnå løbende læring og opbygge nye kapaciteter.
   
 • Autonomi og selvledelse. Du arbejder med at afklare beslutningsdomæner og afprøve konkret ’consent-based decision making’ for at øge et teams fremdrift og hastighed.

Modul 4: Forretningsudvikling – netværksøkonomi, digital markedsplads og innovationspotentiale
Med digitalisering bliver traditionelle forretningsmodeller og de værdikæder, de baserer sig på, udfordret. Forretningsudvikling i klassisk forstand er strategisk udvikling udført af den øverste ledelse. Det mindset rykker de mest progressive aktører ved. De formår at skabe plads til strategiske eksperimenter på tværs af organisationen og på mange forskellige niveauer samtidig.

Du arbejder med at kortlægge din organisations forretningsmodel og løbende udfordre business as usual. Du får indblik i de nye økonomiske bevægelser og modeller som fx platformsøkonomier og andre tilgange, der omdefinerer markedspladsen i disse år.

 • Business model innovation. Du arbejder med at kortlægge etablerede værdikæder og finde innovationspotentialer ved hjælp af business model canvas og platform model canvas.
   
 • Engagement tools. Du arbejder med redskaber og processer til at engagere en bred kreds af interessenter for at skabe positive feedback-loops og netværkseffekter.
   
 • Strategisk eksperimentarium. Du lærer af virksomheder, der arbejder metodisk med at understøtte decentrale strategiske eksperimenter og skabe løbende tilpasninger af deres forretningsmodel.

Form
Du kommer igennem et virkelighedsnært forløb baseret på aktiv involvering og træning. Du tager afsæt i dine egne problemstillinger i relation til tre centrale områder: produkt-, forretnings- og organisationsudvikling.

De enkelte moduler indeholder en vekselvirkning mellem oplæg, interaktive øvelser og praksistræning af metoder. Imellem de enkelte moduler tester du hypoteser og prototyper af i egen organisation for at identificere dine next steps.

Undervisere
MARTIN SØNDERLEV CHRISTENSEN, ph.d., RELOAD, partner
Med en ph.d.-grad i social computing og mere end 10 års erfaring i at rådgive er Martin en af Danmarks førende eksperter i udviklingen af sociale platforme, design thinking og lean UX. Han rådgiver virksomheder i at agere strategisk i deres digitalisering af produkt, forretning og organisation.

CHRISTIAN INGEMANN, SOLOBETA, partner
Rådgiver og underviser i den digitale økonomis udvikling og tendenser. Christian kortlægger større teknologiske skred for at forstå, hvordan det påvirker den enkelte organisation – dens lederskab, strategiske orientering og måde at arbejde og skabe værdi på. Han rådgiver virksomheder og politiske beslutningstagere i forhold til at drive den digitale omstilling. 

MAGNUS CHRISTENSSON, RELOAD, CEO, partner
Magnus har mere end 10 års erfaring i at drive strategisk digitalisering og produkt- og forretningsudvikling for en række af de største organisationer i Danmark. Ekspert i organisatorisk udvikling og forankring af forandring i organisationer både på ledelsesniveau og ud i organisationen.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

 

Relevante Dokumenter

Hvem underviser?

Pris og praktisk info

Typiske spørgmål

Når du har fundet kurset, du vil tilmeldes, kan du enten klikke på tilmeldingsknappen eller sende en mail til den kursusansvarlige med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.
Ja - alle vores kurser er åbne for såvel medlemmer af Djøf som ikke medlemmer, hvis ikke andet er angivet på det enkelte kursus.
Ja - forplejning er inkluderet i kursusprisen. Forplejningen vil oftest bestå af morgenbrød med kaffe/the, frokost samt eftermiddagskaffe/the med kage. Kurser med overnatning er inklusiv middag.
Vi beslutter 1 måned før start, om kurset gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Vi modtager dog tilmeldinger helt frem til kursusstart.

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding foretages på mail eller via Mit Djøf, hvis du er medlem.

Hvis du bliver syg, er du velkommen til at overlade pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed uden beregning. Vi vil dog gerne have besked herom, så vi kan orientere underviser, kursussted m.m. 
Det vil fremgå i fakta-boksen på det enkelte kursus, hvis der er overnatning mellem kursusdagene. Hvis der ikke står noget, er der ikke overnatning inkluderet i prisen. Vi kan dog godt være behjælpelige med bestilling af overnatning, hvis du har brug for det. Kontakt den kursusansvarlige, hvis du ønsker hjælp med dette.

Der bliver sendt en velkomstmail med praktiske informationer om kurset 1-2 uger før kursusstart. På enkelte kurser vil der være forberedelse  - du vil i så fald blive orienteret i god tid

 

Cirka 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere eller at få opdelt fakturaen i rater, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere.

Hos Djøfs Kurser og Uddannelser kan vi tilbyde dig helhedsorienteret rådgivning. Vores rådgivere er fagligt velfunderede med et stort kendskab til djøfernes kompetencer og arbejdsområder. De er bredt orienteret om det danske kursusmarked og har erfaring med rådgivning på alle niveauer. Med spidskompetencer inden for hvert deres felt, vil du altid blive matchet med den mest kompetente rådgiver.

Du kan enten skrive til os på kurseroguddannelser@djoef.dk eller ringe på tlf. 33 95 97 00.

Se alle