]]>

Kursus

Digital ledelse - fra potentiale til effekt

Når du skal lede og omsætte organisationens digitale potentiale til reel effekt, skal du have indsigten og redskaberne til at prioritere jeres digitale indsatser rigtigt.

Startdato og sted

03. november 2021
København V

Varighed

2 dage
9.00 - 16.00

Pris

12.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du har allerede en grundlæggende viden om digitalisering, men du ønsker at arbejde mere strategisk med digital ledelse og digitalisering i din organisation. Du savner redskaber til at øge effekten af jeres digitale indsatser.

Du er leder eller har ansvar for større digitale udviklingsinitiativer i en privat virksomhed eller en offentlig organisation.
 

På kurset får du:

 • redskaber til målrettet at løfte din organisations digitale kapabilitet gennem kompetencer, ressourcer og prioritering
 • indsigt og værktøjer til at styrke din digitale ledelse af organisationens digitale handlekraft
 • viden og cases om, hvad der skaber succesfulde digitaliseringsindsatser 
 • sparring på din ledelse af organisationens digitale rejse 
 • inspiration til, hvordan du gennem dialogen med dine medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere i organisationen skaber endnu større effekt med digitalisering.
 

Kursets indhold

Som leder ser du ind i en fremtid, hvor ledelse af det digitale potentiale til reel effekt bliver mere og mere vigtigt. Alle organisationer er digitale, og det at skabe reelle gevinster af digitalisering kræver, at du arbejder strategisk med din organisations digitale ressourcer. Som leder skal du kunne understøtte organisationen i at lykkes – ofte på tværs af organisationen – og du skal kunne spille rigtigt ind i forhold til de digitale dagsordener og potentialer, der er for din organisation.

Kurset gør dig derfor klogere på digital ledelse, og på hvordan organisationer skaber de mest optimale rammer for at arbejde effektfuldt med digitalisering. Fokus er på digitaliseringens plads i det strategiske arbejde og på selve ledelsen af digitale indsatser. Du får en større forståelse for din rolle som leder af digital udvikling og redskaberne til at sikre gevinsterne af digitale indsatser.

 

 

 • Før start

  Inden kursusstart skal du læse relevante artikler og sende en kort beskrivelse af en konkret digital ledelsesudfordring til underviserne. Din forberedelse er vigtig, fordi den klæder dig på til at indgå i en frugtbar dialog med de øvrige deltagere.

  Læs mindre
 • Dag 1

  3. november 2021, kl. 09.00 - 16.00

  Effektfuld digitalisering sker i en kontekst af det marked, forretningen befinder sig i, og de digitale kompetencer og ressourcer, organisationen har til rådighed. 

  Med afsæt i en case om en strategisk digital udfordring og relevant forskning får du indblik i barriererne for at lykkes med digital transformation, og hvordan du nedbryder dem. Du får også indsigt i, hvilke strategiske retninger og rammer der er for digitalisering i forskellige sektorer, og hvordan du kan bruge dem til digital ledelse i din organisation.

  I løbet af dagen arbejder du med, hvordan jeres pipeline for digital udvikling ser ud i din organisation. Du afdækker, hvorfra I driver digitale initiativer, hvordan I driver dem frem, hvilke krav I stiller, hvad I lykkes med, og hvad I ikke lykkes med. Du ser også nærmere på din organisations digitale ressourcer, og om I har de kompetencer og den viden, I har brug for.

  Undervejs får du perspektiver og sparring på, hvordan din organisation kan arbejde videre og lykkes med digitalisering, og hvordan du bliver bedre til digital ledelse. 

  Dagen giver dig:

  • viden om, hvordan I skaber reel effekt af jeres digitale indsatser 
  • viden om digitaliseringens plads i dit strategiske arbejde som leder
  • inspiration til og viden om, hvordan du skaber de bedste rammer for digital udvikling i din organisation
  • indblik i, hvordan du bidrager til at prioritere ressourcer og kompetencer
  • redskaber til at arbejde med din organisations digitale pipeline.

   

  Forberedelse til dag 2

  Du arbejder videre med din organisations pipeline og udvælger et initiativ med fokus på din rolle som leder, som du vil arbejde videre med. Inden dag 2 besvarer du også en kort survey.

   
 • Dag 2

  24. november 2021, kl. 09.00 - 16.00

  På dag 2 på ’Digital ledelse – fra potentiale til effekt’ får du indsigt i, hvad digitaliseringen kræver af dig som leder, fx i forhold til at prioritere, sætte retningen og få de rette kompetencer med ombord og i spil. 

  Du bliver klædt på til at skabe forudsætningerne og rammerne for, at jeres digitale initiativer bliver godt gennemført, og at I realiserer gevinsterne. Du bliver trænet i at fremme organisationens samlede prioritering af digitale indsatser, og hvordan du bruger din digitale ledelseskraft rigtigt. 

  I løbet af dagen kortlægger du din organisations digitale kapabilitet og jeres kompetencer, ressourcer og prioriteringsevne. Du får sparring på, hvordan du kan styrke forskellige områder og give organisationen større digital handlekraft. 
  En væsentlig del af digital udvikling foregår i projekter, og som leder vil du ofte have en rolle i projekternes styregruppe. Du arbejder med, hvordan du udøver digital ledelse i denne rolle og er med til at sikre gevinstrealisering. 

  Dagen giver dig:

  • redskaber til at sikre gevinstdrevet digitalisering
  • forståelse for din rolle som leder i digitale udviklingsprojekter 
  • værktøjer til at bruge din digitale ledelseskraft mest effektfuldt
  • sparring på, hvordan du lykkes i rollen som digital leder
  • indblik i, hvordan du understøtter den rette digitale kapabilitet i din organisation.
   

Hvem underviser?

Helle Falholt

Helle Falholt
Partner i Implement Consulting Group

Helle har mere end 20 års erfaring fra internationale it-organisationer. Hun har været leder gennem mange år, og hun har arbejdet med, hvordan man skaber forretningsmæssig værdi af digitale projekter. Helle fungerer som sparringspartner og coach for ledere, der ønsker at rykke deres organisation på den digitale dagsorden, fx gennem udvikling af organisationers digitale pipeline eller gennem styrkelse af evnen til at prioritere og etablere digitale initiativer.

Astrid Grøntved Starck

Astrid Grøntved Starck
Partner i Implement Consulting Group

Astrid har mere end 15 års erfaring med digitale projekter og med at skabe strategiske rammer for digital udvikling. Hun har 8 års erfaring fra Kommunernes Landsforenings kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, og hun har bidraget til flere fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Astrid arbejder med at udvikle samarbejdet mellem forretning og digitalisering i organisationer, hvor målet er at skabe de bedste betingelser for digital værdiskabelse.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 44 tidligere deltageres tilfredshed.

Kursets form

’Digital ledelse – fra potentiale til effekt’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Undervisningen indeholder en række korte oplæg og vægter samtidig dialog mellem oplægsholdere og deltagere højt.
 • Du arbejder i en vekselvirkning mellem teori, cases og kobling til din egen organisation.
 • Undervejs er der god tid til at udveksle erfaringer og sparre med underviserne og de øvrige deltagere.
 • Du skal forberede dig til begge undervisningsgange, fx i form af artikellæsning og observationer i egen organisation.
 • Alt foregår i et fortroligt rum.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  12.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  12.500 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  13.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 03. november 2021, kl. 09.00 - 16.00

  24. november 2021, kl. 09.00 - 16.00

 • Sted
 • Villa Copenhagen, Tietgensgade 35, 1704 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 34087
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  27. oktober 2021 kl. 00:00


  Afmeldingsfrist
  3. oktober 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle