]]>

Kursus

Digital ledelse - fra potentiale til effekt

Når du skal lede og omsætte organisationens digitale potentiale til reel effekt, skal du have indsigten og redskaberne til at prioritere jeres digitale indsatser rigtigt.

Hvem henvender kurset sig til?

Du har allerede en grundlæggende viden om digitalisering, men du ønsker at arbejde mere strategisk med digital ledelse og digitalisering i din organisation. Du savner redskaber til at øge effekten af jeres digitale indsatser.

Du er leder eller har ansvar for større digitale udviklingsinitiativer i en privat virksomhed eller en offentlig organisation.
 

På kurset får du:

  • redskaber til målrettet at løfte din organisations digitale kapabilitet gennem kompetencer, ressourcer og prioritering
  • indsigt og værktøjer til at styrke din digitale ledelse af organisationens digitale handlekraft
  • viden og cases om, hvad der skaber succesfulde digitaliseringsindsatser 
  • sparring på din ledelse af organisationens digitale rejse 
  • inspiration til, hvordan du gennem dialogen med dine medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere i organisationen skaber endnu større effekt med digitalisering.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Som leder ser du ind i en fremtid, hvor ledelse af det digitale potentiale til reel effekt bliver mere og mere vigtigt. Alle organisationer er digitale, og det at skabe reelle gevinster af digitalisering kræver, at du arbejder strategisk med din organisations digitale ressourcer. Som leder skal du kunne understøtte organisationen i at lykkes – ofte på tværs af organisationen – og du skal kunne spille rigtigt ind i forhold til de digitale dagsordener og potentialer, der er for din organisation.

Kurset gør dig derfor klogere på digital ledelse, og på hvordan organisationer skaber de mest optimale rammer for at arbejde effektfuldt med digitalisering. Fokus er på digitaliseringens plads i det strategiske arbejde og på selve ledelsen af digitale indsatser. Du får en større forståelse for din rolle som leder af digital udvikling og redskaberne til at sikre gevinsterne af digitale indsatser.

 

 

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 44 tidligere deltageres tilfredshed.

Kursets form

’Digital ledelse – fra potentiale til effekt’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

  • Undervisningen indeholder en række korte oplæg og vægter samtidig dialog mellem oplægsholdere og deltagere højt.
  • Du arbejder i en vekselvirkning mellem teori, cases og kobling til din egen organisation.
  • Undervejs er der god tid til at udveksle erfaringer og sparre med underviserne og de øvrige deltagere.
  • Du skal forberede dig til begge undervisningsgange, fx i form af artikellæsning og observationer i egen organisation.
  • Alt foregår i et fortroligt rum.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle