]]>

Arrangement

Det internationale samarbejde i Arktis - kongerigets tilgang og prioriteter

Ambassadør Hanne Fugl Eskjær, udenrigsministeriet, og repræsentationschef Lida Skifte Lennart, Grønlands repræsentation i Danmark, redegør for udsigterne for det arktiske samarbejde i en tid, hvor interessen for området er voksende blandt andet på grund af de udvidede muligheder for sejlads.

Hvad handler arrangementet om?

Kongerigets arktiske ambassadør og Grønlands repræsentationschef fortæller om det fælles arbejde i Arktis.

Udgangspunktet bliver Arktisk Råds ministermøde, der finder sted i maj måned og det aktuelle arbejde med at forberede en ny strategi sammen med de syv andre arktiske nationer.

Den fælles målsætning er en stabil region præget af samarbejde, lavspænding og forbedrede levevilkår for den arktiske befolkning.

Men hvordan arbejdes der for det i praksis - samtidig med at de geopolitiske spændinger tager til? Hvad er mulighederne, og hvad er udfordringerne?

Der bliver zoomet ind på kongerigets prioriteter og den grønlandske kontekst.

Der er mulighed for networking og en kop kaffe/te og et stykke kage fra kl. 14.30 - inden selve arrangementet starter kl. 15.00. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle