]]>

Arrangement

Den voksende fattigdom i Danmark

Den offentlige debat om øget økonomisk ulighed her i landet er stærkt politiseret. Cepos argumenterer for, at den skal måles i absolutte størrelser, mens Cevea ønsker at se på de fattiges andel af de samlede indkomster. Vi får to kompetente oplægsholdere til at rede trådene ud. Rasmus Kjeldahl er direktør i Børns Vilkår. Sune Caspersen er analytiker i AE Rådet. Begge er dybt inde i virkeligheden på området.

Hvad handler arrangementet om?

Ulighed er ikke blot et spørgsmål om ulige fordeling af arbejdsindkomst, men også et spørgsmål om tildeling af offentlige ydelser samt fordeling af skatter og afgifter. Da en så stor del af adgangen til goderne i samfundet er bestemt af pengeindkomst, bliver det vigtigt at se på den økonomiske fordeling. Det er useriøst at hævde, at adgang til en mobiltelefon ikke er nødvendig for børn og unge mennesker, fordi den jo ikke fandtes for 40 år siden. Moderne kommunikation sker i dag på en ganske anden måde end den gjorde i landsbysamfundet i tidligere tid.

Fattigdomsbegrebet, som det bruges i den offentlige debat, er meget uklar. Den kan være mellem kønnene, mellem beboere i storbyer og landdistrikter, mellem generationer, mellem erhvervsgrupper og ikke mindst mellem sociale klasser. Alle disse og andre dimensioner kan naturligvis være legitime at se nærmere på.

I aftenens arrangement vil der blive set en del på fordelingen, for så vidt den rammer børnene. Betydningen heraf ligger i det forhold, at de fattige børn ikke får midler til at omgås de bedrestillede børn ved sportsarrangementer og børnefødselsdage. Dette er medvirkende til etableringen af sociale ghettoer og vil derved formindske den sociale sammenhængskraft.      

Oplægsholdere er Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Sune Caspersen, analytiker, AE Rådet. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle