]]>

Kursus

Den professionelle samtale

Få redskaberne til nærværende og effektive samtaler – fra ansættelse over udvikling til afvikling.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder med personaleansvar, og du har ansvar for at gennemføre formelle medarbejdersamtaler.

På kurset får du:

  • Overblik og indblik i forskellige formelle samtaletyper og deres formål, mål og effekt
  • Kendskab til de konkrete metoder og værktøjer, som du kan bruge til at forbedre din praksis, når du skal gennemføre formelle samtaler
  • Sparring på egne samtaleudfordringer.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset bliver du fortrolig med metoder og værktøjer, når du skal forberede dig, gennemføre og følge op på en samtale. Du får indblik i, hvad en formel og professionel samtale er. Du træner kommunikation, virkemidler og samtaleteknik, og du arbejder med både den svære og den værdsættende samtale. Efter kurset kan du i højere grad selv optimere og forbedre din praksis og derfor også resultatet af de konkrete samtaler.

Kursets form

Kurset er opbygget af en række elementer, som understøtter din læring:

  • Oplæg baseret på den nyeste forskning og teori med kobling til praksis 
  • Rig mulighed for at inddrage og drøfte egne praktiske problemstillinger og egen ledelsestilgang
  • Værktøjer, metoder og konkret sparring på at holde formelle samtaler
  • Mulighed for at afprøve metoder og værktøjer i praksis med opfølgning på dine erfaringer den sidste kursusdag
  • Træning i samtale.

Se alle