]]>

Kursus

Den nye embedsmand

Din genvej til at begå dig i den offentlige forvaltning. Træn med erfarne embedsmænd.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er fuldmægtig i en statslig, regional eller kommunal forvaltning med op til fem års anciennitet.

Du kan også være nyansat faglig konsulent (fx pædagogisk konsulent) uden erfaring fra forvaltningen.

På kurset lærer du at:

  • forstå dig selv og din rolle som embedsmand bedre
  • kende skrevne og uskrevne regler i den offentlige forvaltning 
  • forstå processer, drift, sagsbehandling og politikerbetjening i en større helhed på tværs af sektorer
  • bruge din faglighed i samarbejde med andre
  • udarbejde det gode sagsoplæg.

Kort sagt får du teoretisk viden, praktisk indsigt og do-how-forståelse for, hvordan du bliver en kompetent embedsmand.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Embedsmandsuddannelsen styrker din refleksion over praksis og ruster dig som nyansat til at varetage rollen som embedsmand. Fokus er på de dilemmaer og udfordringer, du som embedsmand unægtelig møder i dit arbejdsliv.

Du får et solidt afsæt til at agere som embedsmand i spændingsfeltet mellem faglighed, embedsmandsrollen, myndigheds-, borger- og politikerbetjening og politikudvikling. Forløbet giver dig et professionelt netværk af erfarne og nye embedsmænd, som du kan bruge nu og i resten af din karriere.

Hvorfor vælge ’Den nye embedsmand’?

Som ny embedsmand skal du forholde dig til mange nye ting i forvaltningen, og tiden er blevet mere knap. Der foregår ikke alle steder den samme grundige sidemandsoplæring som tidligere. Du kan derfor som ny blive bedt om at løse opgaver, der tidligere krævede en længere sidemandsoplæring.

Samtidig stiller kompleksiteten i opgaverne, interessenterne og aktørerne flere krav til embedsmandsrollen om at levere solid faglighed, klar kommunikation og politisk forståelse. ’Den nye embedsmand’ er din genvej til at forstå den kontekst og de roller, du skal udfylde, og din organisations genvej til hurtigere at få en dygtig og effektiv embedsmand, der kender sine dyder og pligter.

Kursets form

Embedsmandsuddannelsen er skabt i samarbejde med chefer og medarbejdere i den offentlige forvaltning.

På uddannelsen udvikler du dit embedshåndværk i tre læringsspor:

  1. Dilemmatræning på kursusdagene, hvor du møder erfarne praktikere og træner relevante redskaber. Praktikerne indfører dig i alt det, du ikke kan læse i en bog.  
  2. En persontypetest, hvor du bliver klogere på dig selv og dine præferencer i samarbejdet med andre.
  3. Mentorsamtaler, hvor du sparrer med en mentor fra egen organisation om konkrete opgaver, praktiske udfordringer og personlige udviklingsmål

Det er et krav, at du forbereder dig til hver kursusdag og udvider din faglige forvaltningsmæssige viden. 

Du bliver undervist af dygtige praktikere med hver deres aktuelle historie og erfaringer som embedsmænd.

Alle modtager et bevis for det samlede forløb, hvor casearbejdet og emnerne for forløbet er beskrevet.

 

 

Se alle