Kursus

Den nye embedsmand

Din genvej til at begå dig i den offentlige forvaltning. Træn med erfarne embedsmænd.

Startdato og varighed

31. oktober 2018
5 dage

Tid og sted

8.30
Viborg

Pris

11.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er fuldmægtig i en statslig, regional eller kommunal forvaltning med op til fem års anciennitet.

Du kan også være nyansat faglig konsulent (fx pædagogisk konsulent) uden erfaring fra forvaltningen.

På kurset lærer du at:

 • forstå dig selv og din rolle som embedsmand bedre
 • kende skrevne og uskrevne regler i den offentlige forvaltning 
 • forstå processer, drift, sagsbehandling og politikerbetjening i en større helhed på tværs af sektorer
 • bruge din faglighed i samarbejde med andre
 • udarbejde det gode sagsoplæg.

Kort sagt får du teoretisk viden, praktisk indsigt og do-how-forståelse for, hvordan du bliver en kompetent embedsmand.

Kursets indhold

Embedsmandsuddannelsen styrker din refleksion over praksis og ruster dig som nyansat til at varetage rollen som embedsmand. Fokus er på de dilemmaer og udfordringer, du som embedsmand unægtelig møder i dit arbejdsliv.

Du får et solidt afsæt til at agere som embedsmand i spændingsfeltet mellem faglighed, embedsmandsrollen, myndigheds-, borger- og politikerbetjening og politikudvikling. Forløbet giver dig et professionelt netværk af erfarne og nye embedsmænd, som du kan bruge nu og i resten af din karriere.

 • Før start

  Før start

  Inden tilmelding finder du en mentor fra din egen organisation. Din mentor skal være en erfaren embedsmand, der forpligter sig til en tretimers mentorworkshop og tre-fire mentorsparringssamtaler med dig undervejs i træningsforløbet.

  Læs mindre
 • Opstartsmøde

  31. oktober 2018, kl. 8.30-10.30

  På opstartsmødet sætter et par af underviserne scenen for embedsmandsuddannelsen.

  Mødet giver dig indblik i:

  • Hvordan embedsmandsrollen er under forandring – et historisk blik
  • Hvad du kan forvente på uddannelsen
  • Hvad du selv skal investere
  • Hvorfor det er vigtigt at arbejde med personlig udvikling på forløbet.
 • Workshop

  14. november 2018, kl. 9.00-12.00

  På workshoppen om JTI (Jungiansk typeindeks) får du en praktisk indføring i din kommunikationsstil, og hvordan du kan forbedre din evne til at kommunikere ved at kende andres foretrukne kommunikationsstil.

  Forud for workshoppen skal du udfylde et spørgeskema til selvvurdering, som vi bruger som afsæt for de praktiske øvelser og din refleksion. Workshoppen kickstarter dit udviklingsarbejde med din personlige kommunikation.

  Workshoppen giver dig:

  • En tilbagemelding på din selvvurdering
  • Øget selvindsigt, så du forstår din og andres kommunikationsstil og position
  • En styrket evne til at kommunikere med andre, så de forstår klart, hvad du siger
  • En større forståelse af hvad der kendetegner dig, når du trives eller når du kommer under pres
  • Indsigt i de andre deltageres præferencer, og hvordan det påvirker dynamikken på holdet.
 • Mentorworkshop

  14. november 2018, kl. 13.00-16.00

  På mentorworkshoppen bliver du og din mentor klædt på med relevante mentoringværktøjer, som I kan bruge i jeres samtaler. Et godt sted at starte er de konkrete opgaver eller emner, som du skal lære om på kursusdagene.

  Workshoppen giver dig:

  • Værktøjer, så du og din personlige mentor kan skabe et rum, hvor I begge deler jeres erfaringer
  • Indblik i, hvordan du kan bruge mentorsamtalerne til at reflektere over din rolle, dine udfordringer som ny i organisationen og dine personlige kompetencer. 
 • Modul 1

  6. december 2018, kl. 9.00-16.00 

  På første modul bliver du præsenteret for den røde tråd på de fire faglige kursusdage. Som embedsmand skal du levere i en stadig mere kompleks ramme. Derfor har forløbet fokus på at styrke og forstå samspillet i den offentlige forvaltning mellem stat, regioner og kommuner.

  Modulet giver dig:

  • Et historisk indblik i udviklingen af embedsmandsrollen fra Nordskov til Bo Smith
  • Et oplæg fra Folketingets Ombudsmand, og hvordan han ser den kompetente embedsmand i lyset af Kodeks VII
  • Et overblik over forskelle og ligheder, når tre erfarne praktikere fra den offentlige forvaltning fortæller om deres virkelighed og dilemmaer
  • En forståelse for embedsmandens roller, rammer, ansvar og vilkår, og hvordan sektorerne i hele den offentlige forvaltning spiller sammen. 
 • Modul 2

  7. december 2018, kl. 9.00-16.00 

  På modul 2 arbejder du videre med din helhedsforståelse af sektorer, sammenhænge og interessenter. Fokus er på, hvordan faglighed er ankeret i dit arbejde, og hvordan du styrker din interessentinddragelse, så du sikrer et tilstrækkeligt vidensgrundlag i din sag.

  Modulet giver dig:

  • Et bedre blik for helheden, og hvordan du kommer hele vejen rundt om en sag eller opgave
  • Input til at analysere og håndtere interessenter og mulige konfliktende interesser 
  • Metoder til at inddrage aktører på tværs af miljøer og dit faglige netværk uden at gå på kompromis med god embedsmandsetik  
  • Input til, hvordan du kan håndtere embedsmandsrollen i et 24-7-samfund.

  Forud for modulet fremsender du en case med et eksempel på interessentinddragelse fra din hverdag.

 • Individuel samtale

  Midtvejs i forløbet gør du status i en samtale med en karrierekonsulent. Samtalen skal skærpe dit fokus på din personlige kommunikation, hvad du har lært indtil nu og hvad dine fremtidige mål skal være. 

  Samtalen giver dig:

  • En større forståelse af dig selv 
  • Afklaring af hvad du har lært, og hvor du vil hen
  • En målrettet handleplan for næste skridt
 • Modul 3

  11. januar 2019, kl. 9.00-16.00

  På modulet bliver den gode sagsfremstilling anskuet fra flere vinkler: embedsmanden, chefen og det politiske. Hvordan manøvrerer du imellem det formelle forvaltningsretlige og det usagte? Hvad er faglighed? Hvad er politik, og hvordan formidler du fagligheden til det politiske niveau? Hvordan skærer du til, så du når deadline, stadig tænker stort, men skriver kort?

  Modulet giver dig:

  • Viden om, hvordan du formidler fagligt tunge indstillinger, oplæg eller sager i et let, præcist og koncist sprog
  • Indføring i god politiker- eller borgerbetjening, og hvordan du kan udføre den
  • Indblik i, hvad der har betydning i en politisk organisation
  • Input til, hvordan du kan opsøge god sparring og løbende feedback
  • Viden om, hvordan du balancerer din embedsmandsrolle i spændingsfeltet mellem politik, medier, lovgivning og embedsværket 
  • Træning i politisk forståelse og gehør
  • Træning i at tage højde for alle aspekter (faglighed og lovlighed) og interesser i din sagsfremstilling.

  Inden modul 3 fremsender du en case med et eksempel på en god sagsforelæggelse. 

 • Modul 4

  1. februar 2019, kl. 9.00-16.00 

  På fjerde modul får du et samlet overblik over, hvad den kompetente embedsmand er for en størrelse. Du arbejder med embedsmandens loyalitet, lydighed, lovlighed, sandhed, faglighed, åbenhed, partipolitisk neutralitet og forvaltning i praksis. Og du ser eksempler på, hvad der sker, når dyderne kommer i stormvejr, og du som embedsmand står i svære valg.

  Modulet giver dig:

  • Indføring i god praksis i journalisering, databehandling og aktindsigt
  • Mulighed for at diskutere nye dilemmaer
  • Opsamling på de skrevne og uskrevne regler for embedsværket
  • Viden om dine egne faglige begrænsninger, og hvordan du siger til, når du har brug for hjælp
  • Et oplæg om mulige karriereveje i det offentlige med afsæt i de kompetencer, der er afgørende for at gøre karriere i det moderne embedsmandssystem i stat, regioner og kommuner.

Hvorfor vælge ’Den nye embedsmand’?

Som ny embedsmand skal du forholde dig til mange nye ting i forvaltningen, og tiden er blevet mere knap. Der foregår ikke alle steder den samme grundige sidemandsoplæring som tidligere. Du kan derfor som ny blive bedt om at løse opgaver, der tidligere krævede en længere sidemandsoplæring.

Samtidig stiller kompleksiteten i opgaverne, interessenterne og aktørerne flere krav til embedsmandsrollen om at levere solid faglighed, klar kommunikation og politisk forståelse. ’Den nye embedsmand’ er din genvej til at forstå den kontekst og de roller, du skal udfylde, og din organisations genvej til hurtigere at få en dygtig og effektiv embedsmand, der kender sine dyder og pligter.

Hvem underviser?

Claes Nilas

Claes Nilas
Kommitteret, formand for Nordisk Administrativt Forbund

Cecilie Heerdegen Leth

Cecilie Heerdegen Leth
Seniorkonsulent, Danske Regioner

Christian Lützen

Christian Lützen
Direktør, Nævnenes Hus

Hjarn von Zernichow Borberg

Hjarn von Zernichow Borberg
Seniorrådgiver, cphfacilitation, tidligere driftschef, Region Hovedstaden

Johan Busse

Johan Busse
Borgerrådgiver, Københavns Kommune

Jørgen Steen Sørensen

Jørgen Steen Sørensen
Folketingets Ombudsmand

Jørgen har været ombudsmand siden 2012. Ud over sin store erfaring som bl.a. Rigsadvokat og afdelingschef i Justitsministeriet har Jørgen også lang undervisningserfaring fra bl.a. Københavns Universitet og Aarhus Universitet, hvor han også er adjungeret professor. 
Linda Heller Langkilde

Linda Heller Langkilde
Karrierekonsulent, Langkilde Kommunikation

Martin Vith Ankerstjerne

Martin Vith Ankerstjerne
Director, public affairs & public relations i Advice A/S

Martin har en lang fortid hos Venstre på Christiansborg, hvor han bl.a. har været kampagnechef og arbejdet for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen. Senest har han været særlig rådgiver for tidligere miljøminister og nuværende minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann.

Martin er cand.polit. fra Københavns Universitet, og han har en master i professionel kommunikation fra RUC.

Nicolai Shubart

Nicolai Shubart
Økonomi- og administrationschef hos Børn, Unge & Sorg, tidligere souschef, Albertslund Kommune

Nina Skårup Barfod

Nina Skårup Barfod
Chefkonsulent, Djøfs Netværk og Arrangementer

Thyra Pallesen

Thyra Pallesen
Sundheds- og omsorgschef, Dragør Kommune

Kursets form

Embedsmandsuddannelsen er skabt i samarbejde med chefer og medarbejdere i den offentlige forvaltning.

På uddannelsen udvikler du dit embedshåndværk i tre læringsspor:

 1. Dilemmatræning på kursusdagene, hvor du møder erfarne praktikere og træner relevante redskaber. Praktikerne indfører dig i alt det, du ikke kan læse i en bog.  
 2. En persontypetest, hvor du bliver klogere på dig selv og dine præferencer i samarbejdet med andre.
 3. Mentorsamtaler, hvor du sparrer med en mentor fra egen organisation om konkrete opgaver, praktiske udfordringer og personlige udviklingsmål

Det er et krav, at du forbereder dig til hver kursusdag og udvider din faglige forvaltningsmæssige viden. 

Du bliver undervist af dygtige praktikere med hver deres aktuelle historie og erfaringer som embedsmænd.

Alle modtager et bevis for det samlede forløb, hvor casearbejdet og emnerne for forløbet er beskrevet.

 

 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  11.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  11.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  19.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Opstart: 31. oktober 2018
  Mentorworkshop: 14. november 2018
  Modul 1+2: 6.-7. december 2018
  Modul 3: 11. januar 2019
  Modul 4: 1. februar 2019

 • Sted
 • Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 29441
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  30. september 2018


  Afmeldingsfrist
  24. august 2018
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursusansvarlig
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Typiske spørgsmål

Når du har fundet kurset, du vil tilmeldes, kan du enten klikke på tilmeldingsknappen eller sende en mail til den kursusansvarlige med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.
Ja - alle vores kurser er åbne for såvel medlemmer af Djøf som ikke medlemmer, hvis ikke andet er angivet på det enkelte kursus.
Ja - forplejning er inkluderet i kursusprisen. Forplejningen vil oftest bestå af morgenbrød med kaffe/the, frokost samt eftermiddagskaffe/the med kage. Kurser med overnatning er inklusiv middag.
Vi beslutter 1 måned før start, om kurset gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Vi modtager dog tilmeldinger helt frem til kursusstart.

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding foretages på mail eller via Mit Djøf, hvis du er medlem.

Hvis du bliver syg, er du velkommen til at overlade pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed uden beregning. Vi vil dog gerne have besked herom, så vi kan orientere underviser, kursussted m.m. 
Det vil fremgå i fakta-boksen på det enkelte kursus, hvis der er overnatning mellem kursusdagene. Hvis der ikke står noget, er der ikke overnatning inkluderet i prisen. Vi kan dog godt være behjælpelige med bestilling af overnatning, hvis du har brug for det. Kontakt den kursusansvarlige, hvis du ønsker hjælp med dette.

Der bliver sendt en velkomstmail med praktiske informationer om kurset 1-2 uger før kursusstart. På enkelte kurser vil der være forberedelse  - du vil i så fald blive orienteret i god tid

 

Cirka 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere eller at få opdelt fakturaen i rater, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere.

Hos Djøfs Kurser og Uddannelser kan vi tilbyde dig helhedsorienteret rådgivning. Vores rådgivere er fagligt velfunderede med et stort kendskab til djøfernes kompetencer og arbejdsområder. De er bredt orienteret om det danske kursusmarked og har erfaring med rådgivning på alle niveauer. Med spidskompetencer inden for hvert deres felt, vil du altid blive matchet med den mest kompetente rådgiver.

Du kan enten skrive til os på kurseroguddannelser@djoef.dk eller ringe på tlf. 33 95 97 00.

Se alle