]]>

Kursus

Den danske model og forhandlingslandskabet

Få en grundlæggende indføring i den danske model og redskaber til tvistløsning på det offentlige arbejdsmarked

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til tillidsrepræsentanter og suppleanter, der ønsker at blive klogere på, hvilket fundament vi som faglig organisation står på.

På kurset får du

  • Vi ser tilbage på, hvordan den danske model blev til, hvordan den har det lige nu og giver et bud på, hvordan den vil se ud i fremtiden. 
  • Vi undersøger forhandlingslandskabet på det offentlige arbejdsmarked, og ser nærmere på, hvem der sidder på både arbejdsgiveres og lønmodtagers side af forhandlingsbordet.   
  • Vi stiller skarpt på spillereglerne på det offentlige arbejdsmarked og går i dybden med, hvordan tvister løses, når parterne ikke kan nå til enighed.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Du skal melde dig til denne kursusdag, hvis du vil bruge en dag på refleksion og debat om vigtigheden af det unikke danske forhandlingssystem og forhandlingslandskabet på det offentlige arbejdsmarked.

Vi har planlagt en intens kursusdag. Programmet er bygget op om 4 temaer:

  • Den danske model – før, nu og i fremtiden 
  • Forhandlingslandskabet – Hvem er modparterne? Hvem forhandler vi sammen med på lønmodtagerside?
  • Casearbejde - hvordan bliver en overenskomst til?
  • Redskaber til tvistløsning

På kurset vil du møde eksperter fra Djøf samt lektor Nana Wesley Hansen, som er forsker og skarp iagttager af danske arbejdsmarkedsforhold.

Dagen vil byde på ekspertoplæg, casearbejde, øvelser og debat. Vi runder af med middag og netværk.

Se alle