]]>

Kursus

Deltidsansættelse, tidsbegrænset ansættelse og freelance

Når du vil være forberedt på udfordringerne med flere freelancere og løsere ansættelsesformer.

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med ansættelsesforhold for deltidsansatte, freelancere og andre løstansatte.

Du er personalemedarbejder, leder eller medarbejder i en faglig organisation eller en arbejdsgiverorganisation. Du kan også være advokat. 

På kurset får du:

  • en gennemgang af forskellige ansættelsesformer
  • indblik i, hvilke praktiske og principielle problemer du kan møde 
  • praktiske værktøjer til at håndtere de problemer, der kan opstå. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset gennemgår de regler og problemstillinger, der knytter sig til løsere ansættelser. Kurset er relevant, fordi du kan forvente, at ansættelsesformer som deltidsansættelse, tidsbegrænset ansættelse og freelanceansættelse kommer til at fylde mere på det danske arbejdsmarked i fremtiden.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til tre lektioner.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. 

Se alle