]]>

Kursus

Dataetik og nye forretningsmodeller

Skab tillid og åben for nye markeder gennem dataetiske løsninger

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at integrere dataetik i forretningsudvikling og i din daglige praksis.

Du vil gerne blive bedre til at træffe ansvarlige valg om brugen af persondata og til at integrere en dataetisk praksis i hele værdikæden i din organisation. 

Du er jurist eller forretningsudvikler med interesse for ansvarlige og bæredygtige løsninger, der rækker ud over compliance-niveauet.

På kurset får du:

  • styrket din viden om dataetik 
  • skærpet dit blik for at opnå en unik forretningsposition gennem dataetik
  • trænet din evne til at intergrere dataetik i forretningsudvikling og forretningskoncept
  • omsat din fornemmelse for dataetik til håndgribelige begreber
  • redskaber til at omsætte dataetiske principper til praktiske løsninger
  • suppleret din compliance tilgang til persondatabeskyttelse 
  • kendskab til privacy by design metoder.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset ’ Dataetik og nye forretningsmodeller’ får du indsigt i, hvordan du kan indlejre dataetik i den daglige praksis i alle dele af værdikæden i din organisation og i udviklingen af nye forretningsmodeller. 

Kurset giver dig et begrebsapparat og en forståelse for sammenhængen mellem compliance og dataetik. Du lærer at se det forretningsmæssige potentiale, der er er forbundet med at arbejde med dataetiske løsninger og produkter. 

 

 

Kursets form

’Dataetik og nye forretningsmodeller’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

  • Dialog: Undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem kursusdeltagerne er i centrum.
  • Refleksion: Øvelser, tænkepauser og diskussioner er med til skærpe forståelsen for det dataetiske element i forretningsudvikling
  • Konkrete cases: Vi tager udgangspunkt i dine konkrete erfaringer eller idéer: Hvad er behovet? Hvad er svært eller udfordrende?

Kurset svarer til 7 lektioner.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle