]]>

Kursus

Dataetik - principper og praksis

Lær at anvende dataetik som et pejlemærke for ansvarlig brug af persondata i udviklingsprocesser og i drift.

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at integrere dataetik i strategisk planlægning, projekt- og driftsledelse og i rapportering.

Du vil gerne blive bedre til at integrere dataetiske principper i projekter, der omfatter persondata og fx brug af automatiseret beslutningstagning, AI og machine learning. Måske har du også brug for viden om, hvordan du udformer en strategi eller politik om dataetik.

Du er jurist, udvikler eller program-/projektleder med interesse for bæredygtige dataløsninger.

På kurset får du:

  • styrket din viden om dataetik og om hvordan du udformer en strategi og politik om dataetik
  • skærpet dit blik for at integrere persondatabeskyttelse og dataetik i planlægning og daglig praksis
  • udviklet dine kompetencer til at arbejde med integreret persondatabeskyttelse (privacy by design) og dataetik
  • omsat din fornemmelse for dataetik til håndgribelige begreber
  • suppleret din compliancetilgang til persondatabeskyttelse 
  • omsat dataetiske principper til praktiske løsninger med konkrete redskaber
  • omsat sparring og feedback på din case.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset ’Dataetik – principper og praksis’ får du indsigt i, hvordan dataetik kan indlejres i den daglige praksis, når du planlægger og udvikler nye projekter eller indsatser. Projekterne kan involvere persondata og gøre brug af nye teknologier som AI eller machine learning til fx indsamling, analyse, profilering eller prædiktion.

Kurset giver dig et begrebsapparat og en forståelse for sammenhængen mellem compliance og dataetik. Du får indblik i, hvordan du kan udforske og udnytte data på en måde, der giver effektiv persondatabeskyttelse og er dataetisk begrundet. Du arbejder med metoder og redskaber til at omsætte dataetiske principper til koncepter og håndfaste krav. 

Du får også indsigt i de erfaringer, som Forsikring & Pension har fået med at bruge nye dataetiske principper i forsikrings- og pensionsselskaber.

Endelig giver kurset dig input til, hvordan du kan udforme en politik om dataetik. Årsregnskabsloven indeholder et nyt krav om, at virksomheder skal redegøre for deres arbejde med og politik for datapolitik fra regnskabsåret 2021.

Kursets form

Undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem kursusdeltagerne er i centrum.

Vi tager udgangspunkt i dine konkrete erfaringer eller idéer: Hvad er behovet? Hvad er svært eller udfordrende?

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne

Se alle