]]>

Arrangement

Danske drabssager

Kom med til møde, når Dansk Kriminalistforening denne gang sætter fokus på drab.

Hvad handler arrangementet om?

Drab bliver ofte betragtet som den mest alvorlige forbrydelse, der har stor opmærksomhed både i form af de ressourcer, der bruges på at opklare drab og i form af den bredere offentligheds interesse.

Et centralt felt i drabsforskning er studier af forskellige typer af drab.

På baggrund af Mikkel Møller Okholms rapport 'Typer af Drab', der udkom i januar 2020, vil Mikkel Møller Okholm fra Justitsministeriets Forskningskontor placere drab i Danmark i en international kontekst, hvorefter der gives en karakteristik af drab og typer af drab i Danmark, herunder gerningspersoner, ofre, relationer, motiver med videre.

 

Senioranklager ved Fyns Politi og ekstern lektor på SDU Jacob Thaarup vil desuden gennemgå såvel anklagemyndighedens arbejde i forbindelse med opklaring af drab som strafferammen i drabssager.

Her kan du kan læse mere om Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle