]]>

Arrangement

Danmark kan mere I

Kom med til møde, når 'Debatforum for politisk Økonomi' sætter fokus på regeringens nye udspil 'Danmark kan mere I'. Hvordan bliver Danmark rigere, grønnere og dygtigere?

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Regeringens nye udspil, 'Danmark kan mere I', har som vision, at der over de næste 10 år kommer flere i arbejde, og Danmark bliver rigere, grønnere og dygtigere.

Mødets to oplægsholdere diskuterer, hvordan to af de konkrete tiltag, som har været meget diskuteret, kan forventes at bidrage til visionen:

  • Nyuddannede skal hurtigere i arbejde. Det skal sikres ved stramning af dimittendreglerne i dagpengesystemet, så ydelsen i højere grad afspejler niveauet for SU, og ydelsesperioden dermed forkortes.
  • Udlændinge og danskere med indvandrerbaggrunden skal i højere grad i arbejde. Det skal sikres med en ny 37-timers arbejdslogik, hvor indsats og ydelse følges ad. Kan man ikke forsørge sig selv, skal man have pligt til at deltage og bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge.

Hvor sandsynligt er det, at de to tiltag giver et positivt bidrag til beskæftigelsen? Og hvor stor er effekten?

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle