]]>

Arrangement

Connie Hedegaard: Vores klimaudfordring

Connie Hedegaard besøger Aarhus Universitet til en debat om klimaet og hvilke udfordringer og løsningsmuligheder, vi står overfor.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Klimaforandringerne fylder stadig mere i den offentlige debat, og der tages konstant skridt i en retning mod fælles løsninger på et område, som går ud over de nationale grænser. FN's 17 verdensmål, hvoraf det 13. verdensmål er dedikeret til klimaet, er verdensmål, der har til hensigt at finde fællesløsninger på komplekse områder, der ikke er betinget til nationalstaterne.

Connie Hedegaard har i sit virke som EU's klimakommissær fra 2010 til 2014 siddet med de problemstillinger, som klimaforandringerne medfører, og de løsninger, som vi på et overstatsligt niveau forsøger at navigere i.

Formålet med arrangementet er at skabe oplysning og debat om klimaforandringerne, en problemstilling der ikke bliver løst af sig selv. Connie Hedegaard vil, med sin fagekspertise og erfaring, give et dybdegående indblik i hvor vi er, og hvor vi er på vej hen.

Program

Kl. 14.00 Velkomst
Kl. 14.15 Oplæg ved Connie Hedegaard
Kl. 15.00 Pause
Kl. 15.15 Q&A
Kl. 16.00 Tak for i dag.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle