]]>

Kursus

Compliance i den finansielle sektor

Få en grundig introduktion til compliance i den finansielle sektor og en værktøjskasse til at arbejde med finansiel compliance i praksis.

Startdato og sted

09. juni 2022
København K

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

9.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder i en compliancefunktion i et pengeinstitut eller i en anden finansiel virksomhed, fx i et forsikrings- eller pensionsselskab.

Du kan også arbejde med øvrige interne kontrolfunktioner, risikostyring, intern revision, eller fx med hvidvaskområdet. 

Du er nok jurist eller advokat, men du er også velkommen, hvis du har en anden faglig baggrund.

På kurset får du:

 • en grundig introduktion til compliance, fagligt og praktisk
 • overblik over lovgrundlaget for finansiel compliance og organiseringen af selve compliancefunktionen
 • forståelse for samspillet mellem compliancefunktionen og det øvrige kontrolmiljø, fx risikostyring, revision og hvidvask 
 • metoder til at arbejde analytisk og risikobaseret med udgangspunkt i forretningsmodellen
 • indsigt i ledelsesrapportering og greb til at håndtere manglende efterlevelse af anbefalinger
 • input til konkrete værktøjer og kontrolundersøgelser. 

Kursets indhold

På kurset ’Compliance i den finansielle sektor’ får du en praktisk gennemgang af alle væsentlige arbejds- og ansvarsområder for compliancefunktionen med udgangspunkt i juraen og konkrete eksempler og værktøjer. Reglerne for pengeinstitutter danner udgangspunkt for gennemgangen, men du får også indblik i regler og praksis fra andre virksomhedstyper, og dine og de andre deltageres erfaringer vil blive inddraget i undervisningen.

Du får også et overblik over det samlede kontrolmiljø i en finansiel virksomhed og et indblik i de muligheder og udfordringer, som et samarbejde på tværs af kontrolfunktioner kan give.

Efter kurset har du hands-on viden om, hvordan du bidrager struktureret og værdiskabende i rollen som complianceansvarlig, i compliancefunktionen eller i en anden kontrolfunktion, og hvordan du er en stærk bidragyder til din virksomheds compliancekultur.

 

 

 • Før start

  Før start

  Før kursusstart deltager du i en survey om dine erfaringer og udfordringer med compliancearbejdet. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over organiseringen af compliancearbejdet i din virksomhed, og det hjælper underviseren med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. 

  Du læser også enkelte udvalgte materialer som forberedelse. 

   

  Læs mindre
 • Dag 1

  9. juni 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Den første dag på ’Compliance i den finansielle sektor’ giver dig viden om organisering af en finansiel virksomhed og introducerer dig til compliances risikobaserede tilgang og redskaberne hertil.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • finansiel compliance som begreb
  • aktørerne i en finansiel organisations governance- og kontrolstruktur, og hvem der har hvilke opgaver og hvilket ansvar
  • de tre kontrolniveauer
  • compliancefunktionens organisatoriske forankring, og hvad din rolle og dine opgaver består af
  • den risikobaserede tilgang til compliance og risikoreduktion som bærende formål
  • metodiske complianceværktøjer, fx risikovurderinger, årsplaner, og hvordan du bruger dem.

  Foruden den gennemgående underviser møder du Cecilie Bøttger fra kompasbank, som bidrager med et indlæg om at arbejde risikobaseret og hvilke praktiske udfordringer, Cecilie møder lige nu.

 • Dag 2

  10. juni 2022, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 arbejder du videre med den risikobaserede tilgang. Du kommer igennem de væsentligste snitflader til andre dele af organisationen og til Finanstilsynet. Samarbejde, kommunikation og kultur spiller en rolle og kan være både med- og modspiller for compliancefunktionens gennemslagskraft.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • eksempler på compliancekontroller på konkrete fagområder, fx kredit, hvidvask, persondata og bæredygtighed
  • formidling af compliancefunktionens betydning og opgaver
  • rapportering til direktion og bestyrelse og udfordringer forbundet hermed
  • praksis fra Finanstilsynet og din rolle og dine opgaver i forbindelse med tilsynsbesøg
  • krav til effektive og velfungerende ledelsessystemer og nøglefunktioner i finansielle virksomheder.  

  Foruden den gennemgående underviser møder du Tobias Thygesen fra Finanstilsynet, som deltager med et indlæg om aktuelle emner i relation til compliance set med Finanstilsynets øjne.

Spørgesession

Ca. to måneder efter kurset kan du deltage i en online-spørgesession, hvor underviseren vil uddybe udvalgte pointer, og du kan få svar på evt. spørgsmål og drøfte dine erfaringer siden sidst med underviseren og de øvrige kursusdeltagere.

Sessionen foregår via platformen Zoom.

Hvem underviser?

Astrid Thomas

Astrid Thomas
Jurist og selvstændig compliancerådgiver, Astrid Thomas Consulting ApS

Astrid arbejder med rådgivning til finansielle virksomheder inden for compliance, risikostyring, 3 lines of defense, hvidvask, terrorfinansiering og GDPR. Hun har mange års erfaring fra den finansielle sektor og har bl.a. været legal counsel i Danske Bank og juridisk direktør i foreningen Lokale Pengeinstitutter. Astrid har undervist gennem hele sit arbejdsliv, og hun er bl.a. ekstern lektor på Aalborg Universitet i fagene Compliance og Anti-hvidvask og terrorfinansiering.

Cecilie Bøttger

Cecilie Bøttger
Head of Compliance, kompasbank

Cecilie er complianceansvarlig i kompasbank. Hun har tidligere arbejdet operationelt med compliance i Alm. Brand-koncernen, som complianceansvarlig for livforsikringsselskabet i koncernen. Cecilie har også arbejdet med compliance hos Nykredit, Handelsbanken og Saxo Privatbank. Hun har en baggrund som cand. merc. jur. og har suppleret med CBS-fag i Governance, Risk Management og Compliance.
 
Tobias Thygesen

Tobias Thygesen
Kontorchef, Finanstilsynet

Tobias har ansvaret for en række tværgående områder, herunder reglerne om god virksomhedsledelse for virksomheder inden for den finansielle sektor. Tobias leder også Finanstilsynets tilsyn med betalingstjenesteområdet og varetager tilsynets fintech-aktiviteter og adgangen til at afprøve nye forretningsmodeller inden for den finansielle sektor. Tobias har tidligere været ansat i Danmarks Nationalbank og Bank of England, Finans Danmark og i markedsområderne i flere banker.

Det siger tidligere deltagere


Astrid er en fremragende formidler og indholdet er relevant og aktuelt
Betina Black Jensen, Comlianceansvarlig/PA, Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S

Kursets form

Kurset ’Compliance i den finansielle sektor’ veksler mellem oplæg, diskussioner, cases og gruppearbejde. Undervisernes faglige og undervisningsmæssige tilgang er praktisk og løsningsorienteret med fokus på enkelhed, praktik og konkret anvendelighed.

Du får det største udbytte, hvis du inden kurset har sat dig ind i, hvordan compliancefunktionen og evt. andre kontrolfunktioner er organiseret i den virksomhed, du er ansat.  

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til forsamlinger, afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  9.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  9.500 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  10.950 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 9. og 10. juni 2022, kl. 9.00 - 16.00 begge dage.

  Kurset er uden overnatning.

 • Kursets referencenr.
 • 35183
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  26. maj 2022 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  9. maj 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursusansvarlig
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle