]]>

Arrangement

Brugerinvolvering og stigma

Arrangementet har fokus på, hvordan man kan involvere stigmatiserede målgrupper i løsningen af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i Alkohol & Samfunds arbejde.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Interesseorganisationen Alkohol & Samfund sætter rammen for en spændende snak om, hvordan man kan få stigmatiserede målgrupper i tale og sikre brugerperspektiver i arbejdet med at udvikle kvalitetsstandarder for alkoholbehandling.

Alkohol & Samfunds mission er at forandre alkoholkulturen, så færre mennesker får alkoholrelaterede skader, og flere med alkoholproblemer får kvalificeret hjælp. For tiden arbejder organisationen på et projekt om brugeroplevet kvalitet i alkoholbehandlingen. Men i et land som Danmark, hvor alkohol næsten er en obligatorisk del af hygge-begrebet, og hvor de unge stolt forsvarer europarekorden i druk, kan det være svært at undgå stigmatisering af mennesker med alkoholproblemer, ligesom der stadig mangler kvalitetsstandarder for alkoholbehandling. Isabella Øllgaard præsenterer aftenens problemstilling.

Kom og bidrag med dine refleksioner om og erfaringer med, hvordan vi generelt kan involvere stigmatiserede målgrupper i løsningen af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger. Det er intet krav, at du har erfaring med at arbejde med stigmatiserede målgrupper. 

Om Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab er en kandidatforening for studerende og færdig­uddannede kandidater i folkesundheds­videnskab. Foreningen for Folkesundhedsvidenskab sætter fokus på den folkesundheds­videnskabelige faglighed via forskellige sociale og faglige netværksarrangementer, hvor vi lærer nyt og mødes på tværs af årgange. Foreningen er også en fraktion under det tværfaglige, videnskabelige selskab Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF). Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundheds­forskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle