]]>

Arrangement

Brug dit netværk strategisk

På workshoppen arbejder vi med at analysere dit personlige netværk. Vi undersøger blandt andet, hvordan netværket bedst muligt kan understøtte og udfordre dig i de mål og den fremtid, du ønsker at skabe.

Workshop

Hvad handler arrangementet om?

For djøfere er den strategiske brug af netværk vigtigt. Nyere forskning fra netværksanalyser i organisationer viser, at den uformelle organisation og medarbejderens personlige relationer og netværk har meget stor betydning for medarbejderens kapacitet til at gennemføre fx innovation, forandringsledelse og talentudvikling.

På workshoppen arbejder vi med, hvordan du opbygger og bruger dit professionelle netværk strategisk. Et netværk, der både støtter og udfordrer dig i dit arbejde og din karriere. Vi arbejder ud fra en enkel og effektiv model, der kan hjælpe dig med at analysere, tilpasse, rekruttere og bruge dit netværk. Vi vil også komme omkring, hvad der kendetegner et stærkt netværk.

Udbytte af workshoppen

  • Du forstår, hvordan sociale netværk virker og genkender mekanismerne, når du oplever dem.
  • Du får et overblik over de vigtigste stærke og svage forbindelser i dit netværk. 
  • Du vil have større viden og bevidsthed om, hvem du bruger til hvad. 
  • Du vil have analyseret dit personlige netværk og overvejet mulige justeringer i forhold til dine vigtigste mål.
  • Du kender de barrierer, du vil møde på vejen.
 

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle