]]>

Arrangement

Brug dit netværk strategisk - for ledere

Efter workshoppen har du en strategi for dit professionelle netværk. Du får inspiration og handlingsforslag til, hvordan dit netværk bedst muligt kan understøtte og udfordre dig på de forretningsmål og den karriere, du ønsker at realisere.

Workshop

Hvad handler arrangementet om?

Workshoppen handler om, hvordan du som leder kan arbejde systematisk og strategisk med dit professionelle netværk.

Vi kommer ind på, hvad der kendetegner et effektivt netværk, hvem der er i dit netværk (stærke og svage kontakter), dine vigtigste mål, og vi får kortlagt, hvor dine styrker og muligheder er størst, og hvordan du bruger din energi bedst. 

Grundlaget er de seneste 20 års forskning i Organizational Network Analysis og netværksbaserede arbejdsformer. Der vil være masser af samspil og variation – og muligheder for at møde andre ledere.

Hvem kan deltage?

For ledere, chefer og direktører er den strategiske brug af netværk særligt vigtigt og en forventet del af opgaven. Du skal vælge workshoppen, hvis du ønsker at accelerere din udvikling fx ved at:

  • flytte dig hen imod et nyt ledelsesansvar
  • styrke din tværgående rolle og muligheder i organisationen
  • realisere et konkret forretningsmål
  • fokusere på et bestemt karrieremål
  • skabe en bevægelse og glæde i dit arbejdsliv. 

Kender du Djøfs netværksgrupper? Tjek her om der er et netværk for dig.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle