Arrangement

Brug dit netværk strategisk - for ledere

Efter workshoppen har du en strategi for dit professionelle netværk. Du får inspiration og handlingsforslag til, hvordan dit netværk bedst muligt kan understøtte og udfordre dig på de forretningsmål og den karriere, du ønsker at realisere.

Workshop

Hvad handler workshoppen om?

På workshoppen arbejder vi med, hvordan du som leder opbygger og bruger dit professionelle netværk strategisk. Det vil sige på det mellemlange sigt. Det er en enkel og effektiv model, der hjælper dig med at analysere, tilpasse, rekruttere, bruge og hjælpe dit netværk løbende. Vi vil også komme omkring faldgruberne og balancerne mellem 6 centrale formål.

Workshoppen er optimal at gennemføre i forbindelse med større forandringer og personlige transitioner fx skift i ledelsesniveau eller ledelsesopgaver.

Hvem kan deltage?

For ledere, chefer og direktører er den strategiske brug af netværk særligt vigtigt. Nyere forskning fra netværksanalyser i organisationer viser, at den uformelle organisation og lederens personlige relationer og netværk har meget stor betydning for lederens kapacitet til at gennemføre fx innovation, forandringsledelse og talentudvikling.

Dit udbytte af workshoppen

  • Du forstår, hvordan sociale netværk virker og genkender mekanismerne, når du oplever dem.
  • Du får et overblik over de vigtigste stærke og svage forbindelser i dit netværk.
  • Du vil have større viden og bevidsthed om, hvem du bruger til hvad.
  • Du vil have analyseret dit personlige netværk som leder og overvejet mulige justeringer i forhold til dine vigtigste mål.
  • Du kender de barrierer, du som leder vil møde på vejen.
  • Du møder andre ledere med interesse for at netværke.

Forplejning

Der vil være kaffe, te, vand og frugt ved ankomst og en let anretning senere.
 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle