]]>

Arrangement

Brexit - hvad er dine klienters udfordringer?

Arrangementet giver dig et unikt indblik i, hvor Brexit-forhandlingerne står, hvordan dine klienter er stillet, og ikke mindst hvilke områder du som advokat skal være opmærksom på i tilfælde af et hard Brexit.

Hvad handler arrangementet om?

Djøf Advokat giver nu sine medlemmer muligheden for at høre om de store praktiske og ikke mindst juridiske udfordringer, som danske virksomheder og borgere står over for i tilfælde af et hard Brexit.

Efter oplægsholdernes oplæg og den efterfølgende Q&A vil Djøf Advokat byde på lidt mad og noget at drikke, og der vil være rig mulighed for at netværke og fordøje aftenens indtryk med andre advokatfuldmægtige og advokater.

Der udstedes kursusbevis for din deltagelse i dette kursus svarende til tre kursuslektioner, som giver mulighed for at søge Advokatsamfundet om godkendelse som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Dit udbytte af arrangementet

Arrangementet giver den enkelte deltager et indblik i følgende: 

  • Hvordan bliver Storbritanniens forhold til EU’s markeder efter Brexit?
  • Hvad er de væsentligste udfordringer for danske virksomheder?
  • Hvordan rådgiver advokater bedst om Brexit?
  • Hvordan kan vi tackle Brexit rent praktisk?

Om oplægsholder

  • Charlotte Fornø - netop hjemvendt fra Bruxelles, hvor hun som ansat hos EFTA-Tilsynsmyndigheden har arbejdet indgåede med reguleringen i EØS-aftalen, der ofte bliver nævnt som en mulig Brexit-løsning. Med sin baggrund hos EFTA-Tilsynsmyndigheden vil Charlotte Fornø give et unikt indblik i de juridiske og praktiske udfordringer Brexit-forhandlingerne står overfor.

  • Ulla Lyk-Jensen - chefkonsulent ved Dansk Industri, hvor hendes primære arbejdsområder er europæisk politik, selskabsret, ledelse af selskaber samt samspillet mellem disse områder. Ulla Lyk-Jensen er ivrig foredragsholder om europæisk politik og de politiske tendenser inden for EU-institutionen, og med hendes baggrund er hun særdeles kompetent til at belyse de udfordringer, som Brexit-forhandlingerne medfører.  

  • Stina Soewarta - uddannet jurist og chef for Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark. Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark har blandt andet til opgave at være talerør for Europa-Kommissionen og forklare hvilken betydning EU-politik har i Danmark. Af netop disse grunde er Stina den helt rigtige oplægsholder til at belyse de udfordringer, som Brexit-forhandlingerne medfører set fra et EU-perspektiv.

Baggrundsviden

Den 23. juni 2016 stemte briterne om fortsat medlemskab af EU, og dagen efter sendte resultatet af afstemningen chokbølger gennem den resterende del af Unionen.

På den EU-kritiske avis The Sun lød overskriften triumferende: "See EU later", men som forhandlingerne om en Brexit-aftale langsomt skrider frem, tyder meget på, at overskriften nærmere skulle have lydt: "See EU never".

Udsigten til et hard Brexit har større betydning, end de fleste danske advokater umiddelbart tænker over til hverdag. Forsinkede leverancer som følge af nye toldprocedurer, lang sagsbehandlingstid ved ansættelse af nye medarbejdere, der ikke kan gøre brug af arbejdskraftens fri bevægelighed, eller skærpede krav til overholdelse af persondataretten ved overførsler af personoplysninger til tredjelande. Dette er blot nogle af konsekvenserne ved et hard Brexit.


Oplysningsforpligtelse

Når du tilmelder dig hos Djøf, har vi brug for nogle oplysninger om dig. Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Læs mere i Djøfs Privatlivspolitik.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle