]]>

Kursus

Boligreguleringsloven - de nye regler

Lær om de nye regler i boligreguleringsloven, og hvordan de adskiller sig fra den hidtidige retstilstand.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er fx advokat eller medarbejder i et ejendomsselskab, en kommune eller et realkreditinstitut. Du kan også være erhvervsmægler, administrator eller medlem af et huslejenævn.

På kurset får du:

  • fuld klarhed over forskellene mellem den gamle og nye retstilstand.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du fuld klarhed over de nye regler i boligreguleringsloven, der skal implementere den boligpolitiske aftale af 30. januar 2020 om initiativerne mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger.

Aftalen og den fremlagte lovpakke indeholder det meget omtalte spekulantstop, et grønt incitament med bortfald af karensperioden, krav om grønne renoveringer og en lang række øvrige initiativer, der skal styrke lejerne.

Kurset tager dig gennem alle ændringerne, der ligger i de 3 lovforslag, som er sendt i høring, og som forventes at træde i kraft allerede 1. juli 2020.

Kursets form

Gennem oplæg og diskussioner gennemgår underviserne de nye regler i boligreguleringsloven og de praktiske konsekvenser på boliglejeområdet for fx udlejere, lejere, ejere og andelsforeninger.

Kurset svarer til 4,5 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Se alle