]]>

Kursus

Boliglejeret - kontrakten - med de nye regler

Væsentlige faldgruber og hvordan du undgår dem

Hvem henvender kurset sig til?

Deltag, hvis du arbejder med eller skal til at arbejde med boliglejeret. Kurset egner sig til advokater, advokatfuldmægtige, ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer, kommunalt ansatte og medarbejdere i realkreditinstitutter. Du behøver ikke have forudgående kendskab til lejeretten.

På kurset får du:

Du opnår en skærpet opmærksomhed på afgørende dele af en beboelseslejekontrakt og får konkrete løsningsforslag til udarbejdelse af en kontrakt afhængigt af målet med kontrakten. Vi fremlægger en række eksempler på kontraktformuleringer med det mål at give dig et overblik over faldgruber ved kontraktskrivning, og hvordan du bedst kan undgå dem.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset fokuserer vi på en række praktisk vigtige områder, der helt eller delvist kan reguleres ved parternes aftale, og som derfor påkalder sig interesse ved kontraktindgåelsen. Vi arbejder særligt med indgåelse af beboelseslejeaftaler i private udlejningsejendomme.

Kurset omhandler blandt andet følgende emner:  

 • lejelovens anvendelsesområde
 • typeformular A, 8. udgave
 • krav til en beboelseslejeaftale
 • betaling af leje, depositum og forudbetalt leje
 • betalinger ud over lejen
 • aftaler om benyttelse af digital kommunikation
 • lejens størrelse og regulering
 • vedligeholdelse af det lejede
 • lejemålets stand ved ind- og fraflytning
 • tidsbegrænsning.
   

Se alle