]]>

Kursus

Bliv skarp på gevinstrealisering

Lær at realisere gevinsterne ved forandringer og projekter.

Hvem henvender kurset sig til?

Du har brug for at kunne vurdere organisationens evne til at realisere gevinster, og du ønsker en praktisk tilgang til at sikre, at gevinsterne bliver realiseret. 

Du er leder, nøglemedarbejder eller -interessent ved forandringer og konkrete projekter, som er i opstarts- eller gennemførelsesfasen.

På kurset får du:

  • Inspiration, erkendelser og konkrete værktøjer til direkte brug i egne forandringer og projekter
  • Indsigt til at vurdere, hvad din organisation mangler for at være god til at kunne gevinstrealisere
  • Metoder til at identificere forudsætningerne for gevinstrealisering i et konkret projekt. 
     

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du en teoretisk og praktisk gennemgang af, hvordan du høster gevinsterne, og du bliver introduceret til ’Koncept for gevinstrealisering’. Konceptet består af fem realiseringsfaktorer, som er nødvendige tiltag for at kunne lykkes med gevinstrealisering. Faktorerne er: gevinster, handlinger, businesscase, implementering og forankring og lederskab. Efter kurset kan du opstille en realistisk gevinstrealiseringsplan for et projekt.

Kursets form

Undervisningen tager udgangspunkt i en gennemgående case, og du træner at bruge konkrete værktøjer, metoder og værktøjer undervejs.

Se alle