]]>

Arrangement

Bliv klar til jura med Moderate Jurister

Synes du også, at det er svært at overskue dit nye studium? Er du lige startet på 1. år af jurastudiet på Aarhus Universitet? Moderate Jurister inviterer til workshop, hvor vi gennemgår nødvendig basisviden, opgavetips og læseråd. Alle er velkomne og der vil være kaffe og kage.

Hvad handler arrangementet om?

Moderate Jurister er både studenterpolitisk forening på Aarhus Universitets jurastudium, ligesom foreningen også afholder forskellige faglige arrangementer. Som jurastuderende kan det være svært at overskue alt nyt på studiet. Moderate Jurister hjælper dig i gang med en virkelighedsnær indføring.

Vores fokus er særligt på Aarhus Universitets it-ressourcer, som kan være overvældende og uoverskuelige, grundlæggende opgaveteknik i henhold til praktisk udformning og endeligt vil der blive givet små læse- og studietips fra ældre studerende, som gerne selv havde haft dem på studiets første år.

Jurastudiet er ambitiøst og kræver hårdt arbejde. Alligevel er det muligt at opretholde både fritid og gode resultater, hvis der prioriteres rigtigt. Det vil vi i Moderate Jurister forsøge at hjælpe dig med at opnå.

Oplægsholderne har forskellige baggrunde. Den ene er tilflytter fra Vestjylland, klarede sig middelgodt de første par år af studiet og er nu ansat i både en retshjælp og på et advokatkontor. Den anden er ærkeårhusianer, er ansat i en retshjælp og ved et inkassobureau. Oplægsholderne vil forsøge at fortælle hvordan de får hverdagen til at hænge sammen og hvor fokus skal ligge.

Program

Kl. 13.00 Arrangementet starter, kort intro ved formand Arne Graversen
Kl. 13.15 It-teknisk gennemgang - find rundt i AU's mange ressourcer, blackboard, biblioteket og meget mere gennemgås
Kl. 13.30 Opgaveteknisk gennemgang - Karnov, domme, paragraffer og meget mere
Kl. 14.00 Kort pause - kaffe og kage
Kl. 14.15 Gode læseråd - hør praktiske læseråd fra ældre studerende.
Kl. 14.30 Spørgsmål til oplægsholderne - herunder lille test af resultatet af den opgavetekniske gennemgang


Oplysningsforpligtelse

Når du tilmelder dig hos Djøf, har vi brug for nogle oplysninger om dig. Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Læs mere i Djøfs Privatlivspolitik.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle