]]>

Arrangement

Besøg på Rigsarkivet

Pensionistnetværket i Sydjylland besøger Rigsarkivet i Aabenraa

Hvad handler arrangementet om?

Introduktion til og rundvisning i Rigsarkivet og historisk foredrag om 'Spadeslaget den 8. december 1940 i Haderslev', hvor danske nazister som led i deres kamp for regeringsmagten i Danmark forsøgte at bryde forbuddet mod politisk uniformering og demonstrationer og kom i masseslagsmål med dansk politi.

Foredragsholder er dr.phil. Hans Schultz Hansen, der er forskningsleder i Rigsarkivet og adjungeret professor ved Syddansk Universitet. Hans er også formand for Historisk Samfund for Sønderjylland.

I 2020 er det 100 år siden Sønderjylland stemte sig hjem til Danmark og den nuværende grænse blev fastlagt. 100 års jubilæet skal fejres, og sekretariatet for Genforeningen, ledet af forhenværende overborgmester i Flensborg Simon Faber, sørger for at koordinere de mange kommende arrangementer.

Orientering om 2020 aktiviteterne ved kommunikationskonsulent Dorthe Lindahl, sekretariatet for 'Genforeningen 2020'.

Læs mere på genforeningen2020.dk og Aabenraa kommunes hjemmeside

Arrangementet afsluttes med kaffe, hvor Rigsarkivet er vært.

Frokost og parkering

Frokost er for egen regning på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa,- pris 125 kr. Djøf betaler 1 øl eller 1 vand.
Der er gode parkeringsmuligheder både ved Rigsarkivet og Folkehjem, og der er ca. 500 m imellem, så der er mulighed for en rask spadseretur.

Vær opmærksom på, at tilmelding er senest den 21. marts 2019.

Historien om Rigsarkivet

Rigsarkivet i Aabenraa hed indtil 2014 Landsarkivet for Sønderjylland. Rigsarkivet udgør sammen med de tilsvarende lokationer i Viborg og Odense og hovedsædet i København styrelsen Rigsarkivet. Bevillingsmæssigt hører Rigsarkivet under Kulturministeriet og er en forskningsinstitution. En af hovedopgaverne er at modtage og indsamle historisk værdifulde arkivalier fra lokale myndigheder og stille arkivalierne til rådighed for offentligheden på Rigsarkivets læsesale og i stigende grad på internettet.

Historien om Folkehjem

Folkehjem er et traditionsrig dansk forsamlingshus i Aabenraa, som blev erhvervet af Sprogforeningen i 1900. Det havde indtil da heddet Schweizerhalle. Bygningen blev i 1910-1911 under ledelse af arkitekterne Johannes Magdahl Nielsen og Jep Fink udvidet og rummede blandt andet mødelokaler, udlåns- og læseværelser og en restauration.

Folkehjem blev en selvejende institution i 1965. På Folkehjem findes billedsalen med portrætter af førende skikkelser på dansk side i nationalitetskonflikten mellem dansk og tysk i Sønderjylland i 1800-tallet. Bygningen huser i dag også Aabenraa bibliotekerne, tidligere Det sønderjyske Landsbibliotek.

På et møde på Folkehjem den 17. november 1918 krævede de dansksindede sønderjyders førstemand, H.P. Hanssen, medlem af den tyske rigsdag, sønderjydernes ret til national selvbestemmelse, det vil sige en ny grænse draget efter en folkeafstemning.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle