]]>

Arrangement

Besøg på Augustenborg Slot, Landbrugsstyrelsen og Slotskirken

Pensionistnetværket Syd besøger Augustenborg Slot, Landbrugsstyrelsen og Slotskirken.

Hvad handler arrangementet om?

Vi besøger det smukke Augustenborg Slot og hører om slottets historie, ombygningen og om Landbrugsstyrelsens arbejde. Efter en pause på café Emma's (egen betaling), besøger vi slotskirken, hvor sognepræsten fortæller os om kirken.

Historie

Augustenborg Slot, der var stamsæde for hertugslægten af Augustenborg, blev opført i årene 1770-1776 i senbarok-stil. Til slottet byggedes i 1829 et stutteri.

Da hertug Christian August 2. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg tog aktivt del i treårskrigen mod Danmark, blev slottet i 1850 beslaglagt af den danske hær, som frem til 1864 anvendte det som lazaret og kaserne. Efter 1864 blev slottet lagt under den preussiske stat, der indrettede det til kvindeseminarium. I 1885 blev det givet tilbage til hertugslægten, men hertugen foretrak at blive boende på Gråsten Slot.

Efter genforeningen solgte hertugfamilien i 1921 slottet til den danske stat. 1929 vedtog Rigsdagen at indrette slottet til et psykiatrisk sygehus med plads til 500 patienter. 1976 blev det overtaget af Sønderjyllands Amt og fra 2007 Region Syddanmarks almenpsykiatriske hospital. Det psykiatriske hospital blev indviet i april 1932 og nedlagt i september 2015.

1. maj 2016 oprettede det daværende NaturErhvervsstyrelsen (nu Landbrugsstyrelsen) en ny afdeling på Augustenborg Slot med cirka 60 medarbejdere. Dermed begyndte flytningen af 390 arbejdspladser fra styrelsens afdeling i København til Augustenborg Slot.

Augustenborg Slotskirke blev opført sammen med slottet i 1770-1776. Den smukke kirke i rokokostil ligger i den ene af slottets trefløjede bygninger. Kirken var oprindelig tiltænkt hertugfamilien, men har siden 1874 været sognekirke for Augustenborg Sogn.

Parkering

Der er parkeringsmuligheder bag slottet.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle