]]>

Arrangement

Besøg i Højesteret v. præsident Thomas Rørdam

Kom på besøg og rundvisning i Højesteret ved Højesteretspræsident Thomas Rørdam.

Hvad handler arrangementet om?

Meget få yngre advokater har egentlig berøring med Højesteret, som har en unik position i retssamfundet. For alle advokater og advokatfuldmægtige er dette derfor en unik anledning til at få en introduktion til Højesteret og arbejdet i Højesteret ved selveste præsidenten Thomas Rørdam samt dommerfuldmægtig Bo Ruby Nilsson.

Arrangementet forventes at vare ca. halvanden time.

Om Thomas Rørdam

Thomas Rørdam blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1976. Har herefter blandt andet virket som profileret forsvarsadvokat i en række prominente sager, blandt andre sagerne om Blekingegadebanden og Plejerbo-sagen, indtil han i 2002 blev udnævnt til dommer i Højesteret. I 2017 blev han udnævnt til præsident for Højesteret.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle