]]>

Arrangement

Besøg hos det tyske mindretal i Aabenraa

Pensionistnetværket Syd besøger dagbladet 'Der Norschleswiger' og mindretallets generalsekretariat.

Hvad handler arrangementet om?

Vi besøger det tyske mindretal, hvor vi får en spændende mulighed for at lære væsentlige sider af mindretallets historie og liv at kende.

Vi begynder med et besøg hos 'Der Nordschleswiger', den tysksprogede avis for det tyske mindretal med hovedsæde i Aabenraa. Chefredaktør Gwyn Nissen vil vise rundt i bladhuset og giver en orientering om avisen, herunder om mediernes og mindretallets udfordringer.

Vi begiver os herefter til fods til Aabenraas centrum, hvor der bliver mulighed for at spise en let frokost for egen regning på en café. Djøf betaler dog drikkevarer.

Efter frokost besøger vi mindretallets generalsekretariat i Haus Nordschleswig, hvor mindretallets ledelsesfunktioner findes. Generalsekretær Uwe Jessen fortæller om mindretallets historie, baggrund, opbygning og finansiering.

Nærmere oplysninger kan fås hos koordinator dk¤lauridsen.mail¤knudr¤Knud R. Lauridsen, telefon 26 74 23 36. 

Mødetid og -sted

Senest kl. 9.55 ud for 'Der Nordschleswiger', Skibbroen 4, 6200 Aabenraa. Vi mødes ved tårnet under lysavisen.

Parkering

Der er mulighed for parkering i nærheden af 'Der Nordschleswiger' på markedspladsen, ved supermarkedet Løvbjerg eller parkeringshuset på Madevej.

Vær opmærksom på, at der de fleste steder er 2 timers-parkering.

Hvis vejret tillader det, spadserer vi gennem Aabenraa via en café til Haus Nordschleswig, Vestergade 30, 6200 Aabenraa. Det er en tur på ca. 1 km.

Der er også mulighed for parkering ved Haus Nordschleswig/det tyske bibliotek.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle