]]>

Arrangement

"Bare sig fra" - sexistisk retorik

Emma Holten stiller skarpt på arbejdspladsens "uskyldige" sexisme og dykker ned i, hvordan retorik påvirker vores handlerum, og kønsbias spænder ben for mange.

Online

Hvad handler webinaret om?

“Bare sig fra”, er et af de mest almindelige svar, når man igen ytrer sin frustration over en sexistisk kollega. Og man nikker og tænker “ja, næste gang gør jeg det”, men når situationen så præsenterer sig, står man frossen, ude af stand til at handle. Man vil ikke være besværlig og måske heller ikke åbne op for den betændte samtale om, hvad der ligger bag jokes eller henkastede bemærkninger.

Samtalen om sexisme i Danmark er slet ikke mainstream, snarere tværtimod. Den associeres med optrapning og dårlig stemning.

Så hvordan kan man tage fat på disse problemer, og hvorfor er de så svære at gøre noget ved? Og bør man overhovedet gøre noget? Spørgsmålene er svære, og svarene drejer sig ofte om magt. At afkode sin arbejdsplads og dens spilleregler kan være noget af et detektivarbejde. Hvem sidder på definitionsmagten over rummet, og hvilken rolle spiller det for alles velvære og muligheder? Men det er et detektivarbejde, der er værd at lave, for selvom der er uskyldig intention, kan der godt være alvorlige konsekvenser. 

Vil du til flere foredrag om køn, karriere og feminisme?

I løbet af 2021 afholder vi flere arrangementer med Emma Holten med afsæt i køn, karriere og feminisme som begreber.

  • Køn kan bruges som et analyseværktøj til at forstå vores omstændigheder. Vi kan lære at se forbi fordomme og traditioner, som har præget vores liv, og den læring tilgodeser os selv, men også dem vi omgås. Men paradokset kan være, at man måske ender med at tale om køn hele tiden, fordi man gerne en dag vil kunne slippe for at tale om det.

  • Karriere kan forstås som en rejse, hvor målet ikke blot er det næste job, men derimod en forståelse af sig selv. En god karriere bør handle om arbejds- og livsbalance, der bidrager til sundhed og velvære. For karriere er den samlede sum af alle livets roller. Hvis vi skal være tro mod os selv, kræver det, at vi kender os selv: Hvem er jeg? Hvad er det, jeg for alvor ønsker? Og er det muligt?

  • Feminisme er lighed for alle og bevidstheden om, at ikke alle er lige. Et stærkt teoretisk tankegods, der kan sætte fokus på ligestillingsproblemer af enhver art og hjælpe til en mere substantiel ligestillingsdebat. Så hvordan kan vi komme nærmere den feministiske drøm: en sammenhæng mellem, hvordan vi ser os selv, og hvordan vi opfattes, så alle har mulighed for at bidrage positivt og vokse både privat og på arbejdet? 

De andre arrangementer er:

4. maj: Et feministisk tag på karrierekvinden
31. august: Kønnede kompetencer på arbejdspladsen
28. september: The mental load er det usynlige arbejde
2. november: Køn og positionering i forhandlinger

Du deltager i møderne via Zoom om aftenen, når børnene er puttet, og du kan sagtens bare lytte uden at se med på skærmen. 

Du kan læse mere om Djøfs Ligestillingsløfte, der har fokus på forhold og barrierer, som især præger piger og kvinders livsmuligheder i dagens Danmark. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle