]]>

Arrangement

Børnene Først - menneskeretlige perspektiver

Eksperter advarer om, at Danmark med dele af den nye børneretsreform 'Børnene Først' risikerer at komme i konflikt med menneskerettighederne. Hør eksperter i børneret og menneskerettigheder, Caroline Adolphsen og Louise Halleskov, uddybe de menneskeretlige perspektiver.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Flere eksperter advarer om, at der er en risiko for, at elementer af den nye børneretsreform 'Børnene Først' og en ny Barnets Lov vil kunne komme i konflikt med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8, især i forhold til forældrenes ret til familieliv.

Det gælder fx aftaletekstens oplæg om bortadoption og anbringelse, allerede før barnet er født, intense indgreb, som også medfører at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol foretager en meget indgående prøvelse af den type sager.

Arrangementet belyser derfor det nye udspil og dets menneskeretlige perspektiver. Vi inviterer to prominente eksperter i krydsfeltet mellem børneret og menneskerettigheder, nemlig Caroline Adolphsen og Louise Halleskov, som begge er lektorer på Aarhus Universitet.

Til arrangementet vil Caroline Adolphsen og Louise Halleskov holde oplæg, hvor de vil få mulighed for at præsentere og uddybe synspunkter og vurderinger, herunder om forholdet mellem dansk ret og menneskerettigheder på området.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle