]]>

Arrangement

Bæredygtige kommuner

Vi debatterer, hvordan danske kommuner omsætter verdensmål, doughnut-økonomi og klimaambitioner.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Danske kommuner er både i valgoptakt og i fuld gang med at omsætte verdensmål, doughnut økonomi og klimaambitioner til handling. Hvad skal der til for, at de ambitiøse mål bliver til virkelighed og hvordan løfter kommunerne klima- og bæredygtighedsudfordringerne, sammen med borgere og erhvervsliv?

Vi møder inspirerende personer, der arbejder med grøn omstilling på nært hold og udveksler praksiserfaringer, udfordringer og løsninger. Vi går i dialog med et medlem af det nationale klimaborgerting samt tre kommuner på forskellige stadier af DK2020 samarbejdet: Kalundborg, Middelfart – vært for Klimafolkemødet – og Samsø, Danmarks vedvarende energi-ø.

Gennem DK2020 initiativet  har 65 danske kommuner forpligtet sig på at lave klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Partnerne bag initiativet er KL, Danmarks fem regioner, Realdania, C40 og den grønne tænketank CONCITO. Det er første gang, at C40s internationale standard for klimahandleplaner bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner - og initiativet skaber derfor også erfaringer, der kan få international betydning.

Der er tid til diskussion og spørgsmål. Deltag gerne aktivt og høst visdom med hjem til din kommune/organisation.

Medarrangør på arrangementet er DjøfereForFuture. De er et frivilligdrevet netværk af Djøf-medlemmer med ambitioner for særligt djøferes bidrag til den grønne omstilling af Danmark - og verden. Netværket skaber blandt andet møder, debatter og andre typer events med det formål at inspirere djøfere til en langt mere drivende rolle i den grønne omstilling. DjøfereForFuture søger også løbende at inspirere de strategisk politiske niveauer i fagforeningsverdenen. Spørgsmål kan stilles til djoefereforfuture@gmail.com.

Vil du med til arrangementet online i stedet for, kan du tilmelde dig her: Bæredygtige kommuner - online.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle