]]>

Arrangement

Atomvåben til debat

Sidste år trådte FN's traktat om forbud mod atomvåben i kraft. Danmark har ikke tilsluttet sig traktaten. Øget international spænding og krig i Europa gør debatten om traktaten og Danmarks ageren i det aktuelt.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Sidste år trådte FN's traktat om forbud mod atomvåben i kraft. Men den historiske milepæl i arbejdet for atomnedrustning er gået under radaren i Danmark. Traktaten har været omgivet af tavshed her i landet. Vi vil på dette møde bryde tavsheden og lægge op til en diskussion om, hvorvidt Danmark skal tilslutte sig forbuddet mod atomvåben.

Der er ni atomvåbenlande i verden, som råder over 13.000 atomsprængladninger – nok til at ødelægge alle større byer og gøre kloden ubeboelig som følge af radioaktiv stråling. Atommagterne udvikler og opruster deres arsenaler, og udvikling af overvågning- og opsporingsudstyr medfører, at atomkrigsplaner atter indgår i de militære handlingsplaner.

Selv om antallet af atombomber er faldet fra 60.000 til 13.000, mener både danske og internationale sikkerhedseksperter, at faren for atomkrig ved et uheld eller som en bevidst fjendtlig handling i dag er større end under den såkaldte kolde krig. Det har Vladimir Putins seneste handlinger bevist er en reel mulighed.

De indgåede internationale aftaler opsiges over en kant, og FN's banebrydende ikke-spredningsaftale fra 1970 har været frosset fast i årtier.

FN er ofte gået i spidsen for kampen mod atomvåben. I juli 2017 vedtog 122 lande – to tredjedele af FN's medlemsstater – en ny traktat om forbud mod atomvåben, der forbyder al produktion, afprøvning, spredning og brug af atomvåben. Traktaten trådte i kraft i januar 2021 og markerer et paradigmeskifte i synet på atomvåben, som med traktaten ikke blot er moralsk uønskede, men direkte forbudt. Traktaten udfylder et stort hul i Folkeretten, og er en stærk ny norm for de moralske, politiske og juridiske principper, som kan føre til afskaffelsen af atomvåben.

I lighed med de øvrige NATO-lande har Danmark hverken underskrevet eller ratificeret FN’s traktat om forbud mod atomvåben. De nye socialdemokratiske regeringer i Norge og Tyskland har dog bebudet at ville deltage i traktatens udrulning som observatører blandt andet på den kommende FN-konference, hvor også Sverige og Finland vil deltage.

På et tidspunkt med voksende international spænding og krig i Europa vil vi på mødet sætte fokus på FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle