]]>

Arrangement

Ansvarsfritagelsers gyldighed i erhvervsforhold

Hør professor Palle Bo Madsen, der sætter fokus på ansvarsfritagelsers gyldighed i erhvervsforhold.

Hvad handler arrangementet om?

Aftaler, der fraskriver eller begrænser en aftaleparts ansvar, kan rumme både kommercielle og juridiske fordele, men kan også give anledning til vanskelige spørgsmål:

  • Er ansvar for grov(ere) uagtsomhed for eksempel omfattet?
  • Hvordan skal ansvarsfraskrivelser i 'greed documents' behandles?

I sit foredrag berører Palle Bo Madsen disse spørgsmål i lyset af dansk aftale- og retspraksis i forskellige brancher med fokus på vedtagelses-, fortolknings- og ugyldighedsløsningerne. Han vil blandt andet komme ind på ansvarsfraskrivelserne i AB92 (og forslaget til AB18), NSAB og offshore industriens knock-for-knock-model.

Efter foredraget er Plesner vært for en let buffetservering.

Program

Kl. 17.00 Oplæg ved Palle Bo Madsen
Kl. 18.15 Paneldiskussion
Kl. 19.00 Tak for i dag

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle