Kursus

Agil projektledelse - SCRUM Master

Få agil projektledelse ind under huden på et intensivt metodekursus. Kurset giver dig konkrete værktøjer til at tilrettelægge og designe agile projekter. Du bliver trænet i SCRUM og har mulighed for at blive SCRUM Master i forlængelse af kurset. Deltag, hvis du vil sikre, at organisationens slutbrugere er involverede i jeres udviklingsprojekter. Og du ønsker at skabe resultater hurtigt og løbende, frem for at vente til projektet er helt afsluttet.

Startdatoer

23-05
2018
08-10
2018

Tid og sted

09:00-16:00
København K

09:00-16:00
København K

Pris

13.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Kursets indhold

Agil projektledelse er en metode, hvor du sætter brugernes ofte skiftende behov og ønsker i centrum. Hvor det er vigtigere, at du får den nødvendige funktionalitet i drift hurtigt og får slutbrugernes feedback, end at du får alle detaljer med i første omgang.

Metoden er særlig brugbar på IT-projekter, men du kan også med fordel bruge den til forretnings- og konceptudviklingsprojekter.

Udbytte
På kurset lærer du:

 • at designe og styre projekter ud fra en agil tankegang, hvor du tilpasser den udviklede funktionalitet i et tæt samarbejde med slutbrugerne
   
 • at opsætte en projektorganisation, så den afspejler behovet for styring, samtidigt med at du anvender den agile udviklingsmetodik, som er kendt fra SCRUM
   
 • at arbejde med et projekt fra initiering, nedbrydning af krav i user stories til planlægning af, hvordan du kan eksekvere projektet ud fra både en overordnet og løbende prioritering
   
 • at bruge processerne i praksis og tilpasse den agile model til din organisation ud fra feedback på praktiske øvelser.

Og når du er tilbage på arbejdspladsen, har du:

 • indblik i at bruge agile projektledelsesmetoder og SCRUM
 • viden om, hvordan du designer et godt rammeværk for agile projekter
 • en forståelse af den filosofi, som ligger bag de agile metoder
 • udvidet din værktøjskasse med metoder, du kan bruge umiddelbart
 • prøvet et eller flere værktøjer på dine egne projekter i din organisation.

Deltag
Deltag, hvis du har nogen erfaring som projektleder, og du ønsker at udbygge din værktøjskasse med metoder til at forstå og designe agile udviklingsprojekter.

Måske er du projektleder for udviklingsprojekter, og du ønsker at arbejde med et agilt mindset.

Måske sidder du i en ledelsesfunktion og ønsker at forstå, hvordan I som organisation kan arbejde agilt.

Måske er du deltager i et agilt udviklingsforløb, og du ønsker at forstå, hvordan du kan arbejde agilt i projekter.

Form
Kursusformen veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, refleksion, anvendelse i egen organisation og erfaringsudveksling.
Du kommer igennem først to sammenhængende kursusdage og herefter 1 kursusdag. Mellem de to dele, skal du sætte tid af til at prøve de nye metoder i praksis i din organisation.

Indhold
I løbet af kurset får du et agilt metodefundament, og du reflekterer løbende over, hvor du kan bruge de agile metoder i din organisation.

Konkret arbejder du med:

 • Baggrunden for den agile tilgang til projekter.
 • De agile principper.
 • Forskellen på at arbejde med et agilt rammeværk og på at udvikle agilt.
 • Et agilt rammeværk, du kan tilpasse til din organisation.
 • At bryde krav ned i user stories og sikre, at de er brugbare for slutbrugerne. Og at de kan tilpasses løbende.

Første del

Dag 1: Agil filosofi, principper og rammeværk
Du får en introduktion til den agile filosofi og en gennemgang af det agile manifest og principper. Og hvordan du kan tænke dem ind i det agile arbejde.

Kurset giver dig samtidig et standard rammeværk, som du kan bruge til at styre agile projekter over for projektets interessenter og samtidigt sikre, at der er en overordnet plan, som projektet følger.

Dag 2: De agile metoder
På dag to udbygger vi rammeværktøjet for dit agile arbejde med projekter, og du får relevante øvelser ud fra din egne projekter.

Du træner konkret, hvordan udviklingsteamet kan nedbryde de overordnede krav til user stories i samarbejde med slutbrugerne og tilhørende øvelser.

Mens du øver dig, træner du samtidig teorien bag SCRUM, så du har mulighed for at tage en SCRUM Master-certificering i forlængelse af kurset.

Vi slutter dagen med en diskussion af, hvordan du kan bruge udvalgte værktøjer på egne projekter eller et standard caseprojekt, og hvad dit næste skridt vil være.

Anden del

Dag 3: Praktisk feedback og handleplan
Du og resten af holdet præsenterer jeres oplevelser med at bruge de agile metoder, og I diskuterer ahaoplevelser og udfordringer i grupper. I plenum konkluderer vi sammen, hvad det næste skridt i dit projekt skal være.

Du slutter dagen med at udarbejde en handle- og milepælsplan med udgangspunkt i dine oplevelser og udfordringer. Du ender med en konkret plan for, hvordan du kommer videre med at implementere agil projektledelse og SCRUM, og hvordan du og din organisation kan lære endnu mere.

Praktiske oplysninger
Kurset tager udgangspunkt i relevante cases, og du kommer så vidt muligt til at arbejde med dine egne cases. Du skal læse ca. 100 sider som forberedelse til kurset.
Du kan vælge at tage en SCRUM Master-certificering mellem første og anden del eller i forlængelse af det samlede kursus.

Hvis du vil tage en SCRUM Master-certificering
Du kan tage SCRUM Master-certificeringen gennem ScrumStudy. ScrumStudy er en global udbyder af SCRUM og agile certificeringer og organisationen bag SBOK™, der er en guide til at levere projekter gennem SCRUM. ScrumStudy udbyder certificeringer gennem et netværk af akkrediterede træningsorganisationer over hele verden.

Eksamen er frivillig, og du tager den online. Tidspunktet booker du selv, så det passer med arbejde og familie. Du kommer igennem en multiple choice-certificering uden hjælpemidler, som giver en godkendt certificering som SCRUM Master. Prisen for SCRUM Master-certificering er kr. 2.500.

Underviser
Jakob Rasmussen arbejder som managementkonsulent for Implement Consulting Group. Jakob har arbejdet som projekt- og programleder gennem de sidste 15 år og underviser i en bred vifte af projektledelsesværktøjer og metoder. Han hjælper virksomheder med at få etableret udviklingsmetoder, som er tilpasset virksomhedernes behov.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Relevante Dokumenter

Hvem underviser?

Pris og praktisk info

Typiske spørgmål

Når du har fundet kurset, du vil tilmeldes, kan du enten klikke på tilmeldingsknappen eller sende en mail til den kursusansvarlige med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.
Ja - alle vores kurser er åbne for såvel medlemmer af Djøf som ikke medlemmer, hvis ikke andet er angivet på det enkelte kursus.
Ja - forplejning er inkluderet i kursusprisen. Forplejningen vil oftest bestå af morgenbrød med kaffe/the, frokost samt eftermiddagskaffe/the med kage. Kurser med overnatning er inklusiv middag.
Vi beslutter 1 måned før start, om kurset gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Vi modtager dog tilmeldinger helt frem til kursusstart.

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding foretages på mail eller via Mit Djøf, hvis du er medlem.

Hvis du bliver syg, er du velkommen til at overlade pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed uden beregning. Vi vil dog gerne have besked herom, så vi kan orientere underviser, kursussted m.m. 
Det vil fremgå i fakta-boksen på det enkelte kursus, hvis der er overnatning mellem kursusdagene. Hvis der ikke står noget, er der ikke overnatning inkluderet i prisen. Vi kan dog godt være behjælpelige med bestilling af overnatning, hvis du har brug for det. Kontakt den kursusansvarlige, hvis du ønsker hjælp med dette.

Der bliver sendt en velkomstmail med praktiske informationer om kurset 1-2 uger før kursusstart. På enkelte kurser vil der være forberedelse  - du vil i så fald blive orienteret i god tid

 

Cirka 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere eller at få opdelt fakturaen i rater, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere.

Hos Djøfs Kurser og Uddannelser kan vi tilbyde dig helhedsorienteret rådgivning. Vores rådgivere er fagligt velfunderede med et stort kendskab til djøfernes kompetencer og arbejdsområder. De er bredt orienteret om det danske kursusmarked og har erfaring med rådgivning på alle niveauer. Med spidskompetencer inden for hvert deres felt, vil du altid blive matchet med den mest kompetente rådgiver.

Du kan enten skrive til os på kurseroguddannelser@djoef.dk eller ringe på tlf. 33 95 97 00.

Se alle