]]>

Kursus

Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen

Du har først en diplomuddannelse i ledelse, når du har skrevet afgangsprojekt.

Hvem henvender afgangsprojektet sig til?

Du har gennemført og bestået de obligatoriske moduler på Diplomuddannelsen i ledelse og en række valgfrie moduler. 

Du har samlet set 45 ECTS-point.

På afgangsprojektet lærer du at:

  • identificere, reflektere over og analysere en tværfaglig ledelsesproblemstilling
  • angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teori, strategi og metode
  • anvende videnskabsteoretiske tilgange
  • analysere, vurdere, reflektere over og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau
  • planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere ledelsesopgaver og udvikle din egen ledelsespraksis.

Denne uddannelse har ikke flere afholdelser

Afgangsprojektets indhold

Du får en introducerende workshop om afgangsprojektet samt løbende projektvejledning.

Undervisningsdage: 2 halve dage 

ECTS-point: 15 ECTS-point.

 

Afgangsprojektets form

Din eksamen i afgangsprojektet består af et skriftligt projekt med mundtligt forsvar. Du kan skrive afgangsprojektet individuelt eller i grupper på to, tre eller fire studerende. Dit projekt skal have et omfang på min. 40 og maks. 60 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag og kan udvides progressivt med maks. 10 normalsider pr. studerende.

Den mundtlige prøve kan være individuel eller i grupper på to, tre eller fire studerende og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i projektet.

Eksaminationen vil altid være med individuel bedømmelse.

Afgangsprojektet bliver udbudt af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Se alle