]]>

Arrangement

Adfærdsdesign - når socialvidenskaben influerer vores adfærd

Den verden, vi lever i, er markant anderledes, end den verden, vi som mennesker er psykologisk og biologisk gearet til at overleve i. Det betyder, at vi kan agere uhensigtsmæssigt både i forhold til egne og samfundets normer.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Kampagner, reklamer og gimmicks benyttes i stigende grad til at influere vores adfærd og påvirke vores beslutninger. En måde at påvirke og ændre vores vaner og valg kaldes for nudging: ’at man kan ”nudge” eller puffe folk til at udføre en bestemt handling’. Men kan man virkelig påvirke vores beslutninger og adfærd via initiativer og simple virkemidler? Hvordan virker det, og hvordan benyttes det?

Vi sætter fokus på adfærd, nudging, og hvordan socialvidenskab kan benyttes til at udarbejde analyser og adfærdsdesign til erhvervslivet. Her stiller adfærdsanalytiker Lasse Frost fra konsulentvirksomheden /KL.7 skarpt på, hvordan indsigter fra socialvidenskaben skaber grundlag for at løse forretnings- og samfundsproblemer ved at løse menneskeproblemer. Nogle gange er nudging ikke nok, og så bliver det rigtig spændende.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle