]]>

Arrangement

Årsmøde i Branchenetværk Løn

Deltag ved årsmødet, som i år suppleres med et oplæg om OK20's maskinrum.

Hvad handler arrangementet om?

Branchenetværk for ansatte i lønmodtagerorganisationer (herunder a-kasser) i daglig tale Branchenetværk Løn holder årsmøde, og vi har i år valgt at supplere den formelle del med et oplæg fra OK20's maskinrum.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse (halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år)

6. Eventuelt

Bemærk: Forslag og indstillinger til punkt 4: Indkomne forslag skal være bestyrelsen eller Djøfs sekretariat i hænde senest 3 uger før årsmødet.

I år bliver den formelle del suppleret med et oplæg fra OK20's maskinrum

I de år, hvor der er overenskomstforhandlinger på det private område, har vi haft tradition for at invitere centrale aktører til at holde oplæg til vores årsmøde både for at blive klogere på forliget og for at blive inspireret forud for forberedelsen af de offentlige forhandlinger.

2020 er ingen undtagelse.

OK20 var den første overenskomstfornyelse efter dannelsen af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og Peter Nisbeth, afdelingschef i Fagbevægelsens Hovedorganisation, har været centralt placeret i FH's tilblivelsesproces og har siddet midt i orkanens øje ved overenskomstfornyelserne på det private område i foråret 2020.

Peter holder oplæg om overenskomstfornyelser i et bredere perspektiv, og har både fokus på OK20's resultater og proces, men trækker også tråde til den danske model og fremtid både i lyset af dannelsen af FH set med FH's øjne (indefra og ud) og udviklingen/presset fra EU (udefra og ind).

Vi glæder os til et spændende oplæg og efterfølgende debat.

Traditionen tro vil der være lidt godt til ganen og netværksgenet i løbet af arrangementet.

Arrangementet er udelukkende for medlemmer ansat i Lønmodtagerorganisationer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle